Foto: TT

Hög prioritet på graffitisanering

UNGDOMSBROTTSLIGHET.Huddinge kommun anser att graffitisanering är bland det mest effektiva sätten att motverka brott bland unga. Andra tycker man ska fokusera på individen.

Foto: Pixabay

Överförmyndighet ignorerade fusk

FUSK.Överförmyndigheten vägrar ta ansvar för tidigare pengaskingring från den tidigare förvaltaren. Istället läggs ansvaret på den nya.

Glömstastugan hotas av rivning. Foto: Erika Marcusson.

Glömstastugan hotas av rivning

KULTURARV.Kulturhistorisk stuga i Huddinge kan komma att rivas – trots kritik från kommunalrådet.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Hur påverkar nedskärningarna de äldre?

ÄLDREVÅRD. Det råder delade meningar inom kommunen om omorganisationen inom äldrevården är nedskärningar eller inte. Men hur påverkas de äldre?

Foto: Pixabay.com

Behovet för stöd ökar – brist på resurser

GRANSKNING.”Mäns våld mot kvinnor är vår tids största folkhälsoproblem och kostar mer än något annat samhälleligt problem”. Dock nekas fler kvinnor skyddat boende på grund av överbelastade kvinnojourer.

Foto: Pixabay.se

Hundratals unga vägrar skolan

KOMMUN. 240 av 425 icke skolplacerade ungdomar saknar helt sysselsättning. Detta visar siffror från Attention Stockholms län.

Gatans trafik oroar Jacobs familj. Foto: Amanda Zälle

Kommunen tog inte pappans oro på allvar

KOMMUN.De boende i Stuvstas bostadsområden har stora problem med bilar som kör för fort men kommunen gör inget åt saken.
– Ska barnen behöva bli påkörda innan de gör något? säger den oroliga pappan.

Foto: Adam Wrafter SvD TT

Tuff konkurrens för små IT-företag

FÖRETAG.I Huddinge har kommunens inköp av IT-tjänster dominerats av medelstora och stora företag. Sveriges höga krav gör det allmänt svårt för små företag att få vara med och tävla.

Rulltrappshuset i Flemingsberg. Foto: Mattias Göransson

Hisskrånglet fortsätter

STATIONEN.Trots mycket klagomål skjuts ombyggnationen vid Flemingsbergs station upp

Vi besökte köket i Visättraskolan och fick testa på skollunchen. Foto:Pauline Laine

Hemlagat prioriteras bort

Fyra skolor i Huddinge saknar eget tillagningskök. Ingen prioritet hos kommunen.

Huddinge kommun deltog i våras i MIPIM-mässan i Cannes. Foto: Christian Gradholt

Oklarheter kring kommunens besök i Cannes

Ett privat Facebook-inlägg är allt kommuninvånarna fått se från kommunens resa till fastighetsmässan i Cannes.

Trafiksignal som lyser grönt (Foto: Viktor Boström)

Synskadades trafiksäkerhet lågprioriterat

TRAFIK.439 stycken av Huddinges övergångsställen saknar ljud- och ljussignal och är därmed inte anpassade för synskadade. Kan innebära livsfara

Ovanligt hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen

Ingen budgetökning för Huddinges äldre

ÄLDREOMSORGEN.Huddinge ska sänka sjukfrånvaron för anställda inom äldreomsorgen samtidigt som de sänker budgeten för personalkostnader.

Annerstaskolan i Flemingsberg. Foto: Ebba Larsson

Ingen vill ta ansvar för lärarbristen

LÄRARE.Bristen på behöriga lärare ger sämre resultat hos eleverna. Varken Huddinges lärarförbund eller politikerna vill ta ansvar.