Annerstaskolan i Flemingsberg. Foto: Ebba Larsson

Tvist om lärarbrist i Huddinge kommun

Av Freja Wellrath Ebba Larsson
Bristen på behöriga lärare visar sig i sämre resultat hos eleverna i grundskolan. Lärarförbundet i Huddinge är missnöjda med kommunpolitikernas engagemang i frågan. Politikerna hävdar istället att problemet bör lösas på nationell nivå istället för lokal. – Problemet är så mycket större än att vi på lokal nivå kan lösa det här själva, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

De senaste två åren har varit tuffa för grundskolelärarna i Huddinge kommun. I år beslutade kommunen om en ökad skolbudget, men det visade sig att pengarna inte skulle gå till lärarlönerna.Under sommaren 2016 lämnade över 130 lärare sina jobb i Huddinge kommun enligt Lärarförbundet. En stor del av de som är tillsatta är obehöriga inom ämnet de undervisar i enligt en tabell från Skolverket. Huvudregeln från Skolverket innebär att lärare måste ha legitimation och behörighet inom ämnet de undervisar i. Däremot finns det undantag för särskilda skäl, exempelvis om klasserna blir för stora och lärarna inte räcker till. En person som anses vara lämplig kan då sättas in i tjänst i hänsyn till eleverna.

Stora skillnader

Mängden behöriga lärare skiljer sig från skola till skola inom Huddinge kommun. I de mest utsatta grundskolorna i Huddinge är bara nära hälften av lärarna som undervisar i matematik behöriga att undervisa i ämnet. Cirka en av tre grundskolelärare är behöriga inom NO-ämnena fysik, kemi och biologi. Antalet behöriga lärare som en skola besitter har en koppling till andelen elever som går ur nionde klass med godkända betyg, det visar sig i en undersökning från 2015 av Huddinge kommun.

I Annerstaskolan i Flemingsberg finns det få behöriga lärare och endast 61,9% av eleverna blev godkända i minst 16 ämnen. Kungsklippeskolan Stuvsta-Snättringe visade sig i samma undersökning från 2015 vara skolan med flest behöriga lärare där andel godkända elever var 91,1%. Skolinspektionen besökte Annerstaskolan i januari 2012 med anledning av elevernas låga resultat. Ett andra besök gjordes under i oktober i år efter att information gällande miljön på skolan nått Skolverket men beslutet är ännu inte färdigställt. Enligt Annica Carlson, ordförande i Lärarförbundet i Huddinge, påverkas kvaliteten på undervisningen.
– Det finns en tydlig skiljelinje mellan ekonomiskt utsatta områden. Skolorna i Vårby och Flemingsberg har en betydligt lägre andel behöriga lärare. Annerstaskolan är mest utsatt, medan skolor i mer välmående områden i princip består av hundra procent behöriga lärare, säger Annica Carlson.

Arbetsbelastningen ökar

I Lärarförbundets verksamhetsplan för Huddinge 2017 ska ändringar genomföras i kommunens skolor så att alla elever ska få rättvis, likvärdig och kvalitativ utbildning. Vidare menar även Lärarförbundet att arbetsbelastningen för lärarna i kommunen är alldeles för hög. En bidragande faktor är de växande klasserna. Annica Carlson menar att trenden i Huddinge är att “fylla klasserna”. Sten-Åke Domeij, rektor på Annerstaskolan, håller däremot inte med om detta.
– Arbetsbelastningen blir tung eftersom lärarna har kollegor som inte är kvalitativt likvärdiga. Kvaliteten på undervisningen kan ju skilja sig mellan en obehörig lärare och en legitimerad lärare, säger Sten-Åke Domeij.


Han tycker att det är svårt att säga hur eleverna påverkas av bristen på behöriga lärare.
– De har inte utvecklats maximalt i förhållande till om de skulle ha haft legitimerade lärare. De obehöriga lärarna kämpar på och försöker göra sitt bästa men det är inte alltid som djupet och kunskapen finns där, menar Sten-Åke Domeij.

Ingen vill ta ansvar

Annica Carlson anser att Huddinge kommun inte tar frågan på allvar och att politikerna inte engagerar sig i att locka fler behöriga och legitimerade lärare till kommunen. Politikerna tycker att ansvaret inte borde ligga på kommunen utan att lärarbristen är ett nationellt problem. Ordförande för grundskolenämnden, Jelena Drenjanin (M), anser att Lärarförbundets påstående är en förenkling av problemet.
– Det gäller att jobba långsiktigt med att försöka verka attraktiva. Vi måste behålla dem vi har och samtidigt få lärarstudenter på praktik att vilja stanna.
Enligt Jelena Drenjanin (M) har situationen med obehöriga lärare i Huddinge blivit bättre och att de inom ett år kommer ha ännu bättre förutsättningar.
– Huddinge har väldigt höga lärarlöner om man jämför med andra kommuner och jobbar för att vara attraktiva för arbetsgivare och stötta våra chefer, rektorer och ledare.

Lösningen på lärarbristen enligt Lärarförbundets ordförande handlar dels om lön, dels om arbetsmiljö. Huddinge kommuns budget för 2017 slutade med en ökning på 0,5% till skolorna, men den avser inte höjda löner för lärarna. Lärarnas löneökningar måste istället betalas av skolorna. Annica Carlson ser problem i detta.
– Det leder till effektiviseringar vilket gör att lärarna får arbeta hårdare för att få sin löneökning. Det slutar med att lärare flyr härifrån istället.