Granskning av kommunstyrelsens flygresor

Foto: Marcus Teveborg

“Vi hade absolut kunnat ta tåget istället”

Av Emma Ericsson Broms, Amanda Norgren, William Crofts
Trots ambitiösa miljömål väljer många i kommunstyrelsen att ta flyget till platser på tågavstånd.
- Det är inte helt lätt när ekonomin ska vägas mot miljöaspekten, säger Ingalill Söderberg, ledamot i Huddinges kommunstyrelse.
Flyget är den största klimatboven när det kommer till resor. Enligt Naturskyddsföreningen motsvarar en flygresa till Thailand för en enda person lika mycket koldioxidutsläpp som en genomsnittlig personbil ger under ett helt år.
Globalt står flyget för 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp. För Sveriges del utgör flygresor en tiondel av våra totala utsläpp.

Källa: Naturskyddsföreningen

Nytt i Flempans granskning av alla flygresor som kommunstyrelsen har stått för 2017 visar att resorna har gått till flertalet destinationer som man kan ta sig till med tåg på under sex timmar. Till exempel har flygresorna gått till Östersund, Malmö och Oslo.

 

I kommunens policy ska alla tjänsteresor vara miljöanpassade och kostnadseffektiva och flyg “endast användas i undantagsfall, där tåg och båt inte kan ses som ett resurseffektivt alternativ”. Resan ska alltid utvärderas utifrån om är nödvändig eller om den kan ersättas med ett telefon- eller videomöte.

 

– Vi ska följa vår resepolicy. Vi gör alltid avväganden och skälen för transportmedlet måste redovisas, säger Lena Fyrvald, hållbarhetsstrateg i kommunen.

 

Huddinge är en kommun med ambitiösa klimatmål för sina tjänsteresor. Målet är att utsläppen från tjänsteresor med bil eller flyg ska sänkas med 50 procent fram till 2021. Men utvecklingen går hittills åt fel håll: mellan 2015 och 2016 ökade utsläppen från kommunens tjänsteresor med 19 procent och utsläppen från kommunstyrelsens flygresor fördubblades.

 

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2017 stått som köpare till 49 enskilda flygresor (inklusive mellanlandningar). 29 av dessa flygresor var inrikesresor och fyra av resorna hade Oslo som destination. Dit kommer man med direkttåg på under fem timmar.

 

Miljöaspekten vägs mot ekonomin

Ingalill Söderberg (DP), ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i socialnämnden, är den av de förtroendevalda i kommunstyrelsen som rest flest gånger med flyg i tjänsten hittills under 2017; en resa till Strasbourg, en till Lissabon och en till Oslo.

 

Resan till Strasbourg rörde ett möte på den europeiska demokrativeckan och resan till Lissabon var en studieresa arrangerad av Sveriges kommuner och landsting. Ur ett miljöperspektiv tycker Ingalill Söderberg att resorna var berättigade.

Ja, det tycker jag. Det är ju svårt att ta sig på något annat sätt till utlandet. Men det är klart, mötet i Strasbourg skulle man kanske kunnat genomföra som en videokonferens med de andra länderna istället för att åka dit, säger Ingalill Söderberg.

 

I Oslo var de på besök hos Askims kommun, en vänort till Huddinge, och där är Ingalill Söderberg självkritisk.

– Där hade vi absolut kunnat ta tåget istället, men det är inte helt lätt när ekonomin ska vägas mot miljöaspekten.

 

Katarina Persson är miljöstrateg på Huddinge kommun. Hon menar att riktlinjerna för tjänsteresor i kommunen inte alltid följs och att kommunikationen mellan verksamheterna behöver bli bättre.

 

Hur bra tycker du att ni följer era riktlinjer?

– Dåligt. De är inte så kända. När de togs fram för något år sedan hade vi en stor informationskampanj, men vi behöver informera igen och igen. Ny personal tillsätts hela tiden. Vi får ligga på och påminna. Jag hoppas kunna lyfta frågan igen.

 

Hur ser du på att utsläppen från flygresor har fördubblats från 2015 till 2016? Vad gör ni för att motverka den utvecklingen?

 

– Vi klimatkompenserar redan flygresor. Om de har fördubblats är det från en liten andel. I det stora hela görs inte många resor med flyg.

 

Men hur motiveras flygresor till Östersund, Malmö, Oslo. Varför tog ni inte tåget?

– Ja, det är en jättebra fråga. Det är de som gör resorna som kan svara på det. Det kontrolleras inte centralt, utan varje chef styr det.

 

Men sker det ingen dialog mellan verksamheterna?

– Jo, vi följer upp tjänsteresor och om vi upptäcker något anmärkningsvärt så frågar vi. Vad vi kan göra då är att informera politiker och lyfta frågan till en politisk nivå. Politikerna kan då ifrågasätta varför bestämmelser inte följs.  

 

Vi har sökt kommunstyrelsens ordförande för en kommentar och blev hänvisade till kommunstyrelseledamot Christian Ottosson (C) som inte svarat.