Foto: Pixabay

Brister hos Överförmyndarnämnden är den gode mannens problem

Av Frida Westergård, Moa Dahlgren
När Anna-Karin blev god man upptäckte hon att den som tidigare haft uppdraget hade fuskat med huvudmannens pengar. Hon vände sig till Södertörns Överförmyndarnämnd för att påpeka problemet och få hjälp. Svaret därifrån blev att Anna-Karin fick hantera situationen själv.
Överförmyndarnämnden är huvudansvarig för godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Deras uppgift är att personer som inte själva kan ta hand om sin ekonomi. Dessa personer kallas i det här sammanhanget för huvudmän. Gode män tillsätts som ekonomiskt ansvariga. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. De lagar och regler som gäller för uppdraget finns i föräldrabalken. Som god man ersätts man med en liten summa pengar, ungefär 1000-2000 kronor per månad. Alla kommuner måste ha en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare.
Södertörns Överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö med bas i Haninge kommun.

Anna-Karin, som egentligen heter något annat, började som god man våren 2016. Handläggaren på Överförmyndarnämnden lovade att hennes första uppdrag skulle vara enkelt. Men det blev inte som hon hade tänkt sig.

Redan från början märkte Anna-Karin att det var någonting som inte stod rätt till. Hon hade misstankar om att den tidigare gode mannen hade misskött sitt uppdrag och tagit pengar från sin huvudman.

– När jag pratade med personalen på min huvudmans boende hävdade de att han hade gjort av med 6000 kronor under året medan kontoutdragen visade att det hade gått ut ungefär
60 000 kronor.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över de gode männen och se till att de sköter sitt jobb. De ska också godkänna de gode männens års- och sluträkningar - en förteckning av huvudmännens utgifter.

Därför vände sig Anna-Karin till nämnden för att meddela att den tidigare gode mannens sluträkning inte verkade stämma. Även personalen på huvudmannens boende försökte påvisa att det rörde sig om förfalskade kvittenser.

Överförmyndarnämnden bad om en komplettering från den tidigare gode mannen för ytterligare kontroll. Niklas Näslund, enhetschef på Södertörns Överförmyndarnämnd, berättar hur deras granskning går till.

–Bland annat så går vi in och tittar på vissa poster. Att alla utdrag ser okej ut, att det inte finns några konstiga överföringar. Om någonting ser konstigt ut ber vi om en komplettering. Verktyget är att titta på kontoutdragen, säger Niklas Näslund.

Anna-Karin hoppades att ytterligare en granskning skulle leda till svar.

– Men lik förbaskat godkände de sluträkningen och tyckte att det var jag som skulle driva frågan vidare om det var några felaktigheter, berättar Anna-Karin.

Niklas Näslund förklarar att det är en del av uppdraget som god man och bemöter Anna-Karins problem.

–Arbetet som god man går ut på att huvudmannen ska få det bättre, som att man är nåt handikapphjälpmedel. Om det visar sig att en person blivit utsatt för ett brott eller lurad på pengar ingår det i uppdraget att se till att det blir reglerat, säger Niklas Näslund.
Om det var så att era föräldrar fick en god man, och så visar det sig att någon tidigare har utnyttjat dem för att de inte kunde fatta rätt beslut. Skulle ni vara nöjda med beslutet när den gode mannen säger ”Nej det här är inte mitt jobb”. Känner man att uppdraget är jobbigt kanske man inte ska vara god man, säger Niklas Näslund.

En av dem som har reagerat på Anna-Karins fall är Jörgen Widell som är vice ordförande för Södertörns Godmansförening.

– Det är konstigt att man som god man ska behöva driva ett sådant här ärende. Överförmyndarnämnden har godkänt den tidigare gode mannens redovisning och det känns som om de inte har fullgjort sin uppgift. För en god man som saknar juridisk kunskap är det inte lätt att driva ett sådant här fall till åtal, och kan dessutom leda till personliga problem med hot och dylikt från den åtalade, säger Jörgen Widell som är noga med att påpeka att det är hans personliga uppfattning och inte föreningens.

Niklas Näslund förklarar att Överförmyndarnämnden är en tillsynsnämnd – de kan inte ge order om vad man ska göra, och därför heller inte hjälpa till. De ska enbart ha tillsyn över de gode männen.

Men detta var ju en god man som ni skulle ha granskat.

–Med betoning på var. Vi utövar ju alltså tillsyn över såna som är, inte såna som varit gode män.

Men ni brast ju i tillsynen under tiden som den gode mannen misskötte sitt uppdrag.

– Om man tycker att Överförmyndanämnden har orsakat en skada så ska man väcka skadeståndstalan mot oss. Det är så det är med myndigheter. Även myndigheter kan göra fel.

Återigen får Niklas Näslund chansen att förklara Överförmyndarnämndens hantering av situationen.

–Men en god man kan ju säga vad som helst till er i enskilda ärenden, men det kan inte jag göra eftersom att det är sekretessbelagt. Är det inte bättre att hon vänder sig direkt till mig än att ni gör det?