Foto: Pixabay.se

Flera hundra unga väljer att stanna hemma från skolan

De saknar aktivitet. I dag finns flera hundra unga i Huddinge kommun som varken studerar eller arbetar. Det krävs samabete och engagemang för att hjälpa hemmasittare komma tillbaka till skola eller arbete, menar Marie Fors, studievägledare på Huddinge kommun.

425 ungdomar i Huddinge kommun är inte skolplacerade i åldern 16-20 år. En del av dem studerar på Sfi eller kompletterar sin gymnasieutbildning på komvux, men 240 ungdomar sitter hemma och saknar sysselsättning, enligt senaste uppgifter från Attention Stockholms län.

 

-Myndigheter måste samarbeta mer. Det blir ett problem när skolplikten upphör. Förr blev du hänvisad till en utbildning. Efter grundskolan ställs ungdomar inför en rad möjligheter att välja mellan. Därför måste vi kunna stötta och motivera individen men också att vara ett stöd för föräldrar. Det finns många föräldrar som ringer mig och är förtvivlade över att deras barn bara sitter hemma, säger Marie Fors, studie- och yrkesvägledare på Huddinge kommun.

 

Anledningarna till hemmasittandet kan variera. Det vanligaste orsakerna är depression och ångest, enligt barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. De menar också att det finns en ökad stress i samhället. Att sociala medier bidrar till att ge en felaktig bild av vad det innebär att vara en lyckad och framgångsrik person.

 

-Att inte veta vem man får sitta med på lunchen, eller om ingen pratar med en, blir en psykisk stress för eleven. Det handlar om mobbing som inte uppmärksammas. Jag tror inte kunskapen om det här saknas bland lärare och personal, men idag på skolan har man inte tid att hantera det här problemet, säger Marie Fors.

 

Även på barn- och ungdomspsykiatrin ser man ett behov av att öka hjälpinsatserna upp i åldrarna. Idag kan bara ungdomar upp till 18 år få hjälp av BUP och först måste man få en remiss från öppenvården.

-Man håller på att se över möjligheten att utöka hjälpinsatserna från BUP upp till 25 års ålder istället för bara till 18 år. Det finns ett behov av det. Vår främsta uppgift är att skapa kontakt med hemmasittaren och förstå vad det beror på att eleven inte vill gå till skolan. Hon tror att depression är vanligaste orsaken, men även social fobi eller att man har tappat lusten för livet.

-Idag är det mycket internet och lite sociala kontakter. Det blir en ond cirkel. Vi gör hembesök och har hela tiden en dialog med vårdnadshavarna och öppenvården, säger Maria Gustavsson, enhetschef BUP, mellanvård sydväst.

 

Många föräldrar lider i det tysta och känner vanmakt när sitt barn vägrar att gå till skolan. Att be om hjälp från myndigheter är något många drar sig för.

-Man känner sig helt maktlös. Samtidigt ser man att om inget händer kan det här gå helt på tok. Men att kontakta vårdcentralen är ett stort steg att ta. Man vill ju sitt barns bästa men man är rädd att själv bli dömd, att man har gjort något fel, säger en mamma till en son som blev hemmasittare vid 17 års ålder.

 

Marie Fors på Huddinge kommun menar att samarbete och engagemang är nyckeln till att nå hemmasittarna. Hon tror inte att det räcker med att skicka hem ett brev och tala om att hjälp finns och hoppas att den unga själv orkar ta kontakt och lösa sin situation.