Foto: TT

Graffitisanering är högt prioriterat i Huddinge

Av Annie Mellbert, Erika Silén och Mie Lainio
I Huddinge kommun finns många olika enheter som arbetar med att förebygga kriminalitet hos unga. Huddinge brottsförebyggande råd (Hubrå) är en av dessa och ser graffiti som en hög prioritet. Men är det rätt väg att gå?

År 2015 gjordes en enkätundersökning av Brottsförebyggande rådet riktad till landets elever i årskurs nio. Där uppgav ungefär hälften av eleverna att de begått någon form av brott senaste året.

I Huddinge kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd, Hubrå. Ett av deras prioriteringsområden är ungdomskriminalitet och brottsutsatthet. I Hubrå sitter representanter från olika politiska partier som är talespersoner för brottsförebyggande frågor. Tidigare har de arbetat med utomhusbelysning för en tryggare miljö och upprustande av parker och gator. Inför år 2018 ska Hubrå nu satsa två miljoner kronor på graffitisanering i brottsförebyggande syfte.

Huddingepolitikerna är eniga

– Två miljoner ska satsas på klottersanering under 2018 vilket är den mest aktuella frågan just nu. Det ska vara enkelt att felanmäla en trasig bänk eller en klottrad vägg, säger Christian Ottosson (C), ordförande för Hubrå.

I det brottsförebyggande arbetet för just unga menar Christian Ottosson (C) att föreningslivet och skolan har ett viktigt ansvar.

– Vi stöttar föreningar från kommunens sida ekonomiskt. Men vi vänder oss till skolan och elever ännu mer. Där kan vi säkert behöva göra mer, säger Christian Ottosson (C).

Men är det rimligt att satsa 2 miljoner kronor på klottersanering i brottsförebyggande syfte för ungdomar?

Shewen Nysmed (S) är kommunalråd på Huddinge kommun och sitter i oppositionen. Hon håller med Christian Ottossons (C) hållning.

– ­­Det är viktigt att klotter saneras. Vi tycker att det är en rättighet att ha det tryggt och snyggt där man bor, därför ska vi sanera klotter. Många unga klottrar på ställen där det är farligt att vistas. Att klottersanera kan förhoppningsvis skicka en signal att man inte ska vistas där, säger Shewen Nysmed (S).

I Huddinge kommun finns en tydlig linje för graffitisanering och flera projekt har redan gjorts. Det råder nolltolerans och all graffiti på kommunal egendom ska saneras inom 48 timmar. Kommunen har även skapat en app för att underlätta för Huddingeborna att anmäla skadegörelse.

Fånga upp ungdomar tidigt

Peter Svensson som är före detta gängkriminell arbetar numera med att hjälpa avhoppare från kriminella gäng och unga i riskzonen för att hamna i kriminella verksamheter. Peter Svensson tror inte att det finns någon enkel lösning på hur man hjälper ungdomar men att man måste arbeta i tidig ålder och med långsiktiga lösningar.

– Redan på dagisnivå tror jag att man kan förhindra kriminalitet.

Han förklarar att det är viktigt att fånga upp utsatta ungdomar under 15 och över 25 års ålder.

– Mellan de åldrarna tror jag att det är svårt att kunna göra någonting för man är inne i en svårpåverkad fas och har redan blivit insyltad i kriminaliteten menar Peter Svensson.

I Huddinge finns ett utbrett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och brandförsvar för att motverka att ungdomar begår brott. Peter Morfeldt är tillförordnad verksamhetschef för grundskolan i Huddinge. Han förklarar att deras arbete fokuserar på att söka upp och hitta ungdomar i riskzonen i ett tidigt skede.

– Man ska absolut jobba mot skadegörelse, men jag vill fånga in ungdomarna mycket tidigare, säger Peter Morfeldt.

Omstridd debatt – minskar kriminaliteten?

Brottsförebyggande rådet gjorde en landsomfattande forskningsstudie kring graffitisanering senast 2003. Resultatet visar att det inte går att säga om graffitisanering fungerar i brottsförebyggande syfte.

Politikerna i Huddinge verkar dock vara eniga i att Hubrås satsning på sanering av graffiti är rimlig för att förebygga kriminalitet hos unga. Graffiti är ett väldebatterat ämne och det finns skilda åsikter om det finns en koppling mellan ökad brottslighet och graffiti.