Huddinges unika statarlänga Glömstastugan som hotas av rivning. Foto: Erika Marcusson.

Huddinge kommun vill riva historisk byggnad

Av Erika Marcusson & Eric Torestad
Glömstastugan är en av Huddinges sista kulturhistoriskt intressanta fastigheter. Nu vill Huddinge kommun riva stugan.
Andra historiska byggnader i Huddinge som hotats av rivning är Vargen 14 på Stationsvägen 21 i Stuvsta. En affärslänga från 1920-talet samt Röda korsets stuga bredvid Fullersta gård, stugan är från 1950-talet.

Statarna var en kategori jordbruksarbetare som anställdes på ett år i taget. De fick nästan ingen lön utan husbonden ordnade med mat och boende istället. Statarsystemet avskaffades först 1945.

Genom Glömstadalen i Huddinge går en fornstig, förbi flera gravfält och kommunens enda runhäll. Vid den norra delen av Glömsta gård ligger en gammal statarlänga vars ålder är okänd. Känt är dock att fem familjer med sammanlagt 24 barn bodde där på 1870-talet.

Glömstastugan kom första gången i kommunens händer 1964. Trettio år senare såldes den vidare till det kommunala fastighetsbolaget Huge fastigheter för 1 000 kronor. Under många år användes stugan som en populär lokal för såväl födelsedagsfester som begravningskaffe. Men efter en vattenskada 2012 har fastigheten tillåtits att förfalla. Sedan dess har Glömsta fastighetsägarförening, bestående av 182 villaägare, kämpat för att få ta över stugan. Utan resultat.

 

Efter att kommunens tjänstemän påvisat att det kommer uppstå behov av en ny förskola i området, genomförde Ocab Byggnadsmiljö en okulär besiktning av Glömstastugan, på uppdrag av Huge fastigheter. De bedömde “huset vara i så stort saneringsbehov att rivning ses som den enda rimliga åtgärden”. Därefter ansökte Huge fastigheter om rivningslov, varpå kommunen köpte tillbaka fastigheten för 2 350 000 kronor under oktober.

 

Stockholms läns museum har värderat Glömstastugan som “en viktig förmedlare av platsens och samhällets tidigare historia”.

Nytt i Flempan träffade Olle Wilson, konstvetare och ordförande för Hembygdsföreningen, för att ta del av hans syn på kommunens hantering av historiska byggnader. Han är kritisk till rivningsförslaget och menar att exploateringsplanerna får styra lite för mycket. Olle hävdar att Glömstastugan är unik och att det inte finns någon annan statarlänga av den här karaktären kvar i Huddinge.

– Det går ju inte att rätta till ett sånt här misstag, om man river en byggnad som är så gammal. Det är Huddinges kulturarv som vi måste värna om. Det har ju rivits otroligt mycket förr, så det är synd att göra sådana misstag igen. Man tycker att man borde ha lärt sig någonting vid det här laget. Att inte utplåna kulturhistoriska värden, säger Olle Wilson.

 

I nuläget ligger ärendet om rivningslov hos Natur- och byggnadsnämnden som begärt in en komplettering. Vi har kontaktat Malin Danielsson (L), som ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor på Huddinge kommun, för en kommentar och hon menar på att “det inte är ett lätt beslut.”

– Bedömningen från experter på området är att huset inte går att rädda, berättar Malin Danielsson (L) för Nytt i Flempan.

 

Kommunen har dock inte låtit några andra än Ocab Byggnadsmiljö undersöka Glömstastugan. Kommunalråd Marica Lindblad (MP) som tidigare ifrågasatt kommunens hantering av historiska byggnader är även hon kritisk mot rivningsplanerna.

– Det finns inga kulturhistoriska fastigheter kvar i Huddinge kommun. Det vore tragiskt och beklagligt om Glömstastugan revs. Hemskt helt enkelt.

 

Enligt Marica Lindblad (MP) så har ärendet inte kommit upp till beslut.

– Enligt min erfarenhet av kommunen så kan det mycket väl hända att vi inte hör talas om det förrän beslutet är fattat och klart, säger hon till Nytt i Flempan.

Datagrafik av: Hanna Lindqvist och Annie Ericsson