Oenighet i kommunen kring nedskärningar inom äldreomsorgen

Av Moa Ekström, Martina Danielsson, Maria Anevret
Nytt i Flempan kunde tidigare avslöja hur Huddinge kommun vill minska det ökade sjukskrivningsantalet bland äldrevårdsanställda. Samtidigt som man stramar åt budgeten för äldreosorgen som påverkar de äldre.

Nytt i Flempan har tidigare berättat om hur över 10 procent av de som jobbar inom äldrevården i Huddinge kommun sjukskrivit sig. Enligt kommunens verksamhetsplan för år 2017 vill man minska den siffran, men samtidigt presenterar man besparingar på 3,6 miljoner inom äldreomsorgen. Kommunen  menar att det inte handlar om nedskärningar utan snarare om omorganisering inom äldreomsorgen.

- De är framför allt en felaktig uppgift, det är omorganisering i organisationens struktureringen, då man ska centralisera sjuksköterskor. De äldre ska inte påverkas, säger Love Bergström (M) ordförande för äldreomsorgen Huddinge kommun.

Shewen Nysmed (S), kommunalråd i opposition, delar inte Love Bergströms åsikt om att det inte skulle handla om nedskärningar i äldrevården.

- Klart att han säger så. När man gör nedskärningar kallar man det ofta effektivisering eller omorganisation. Det resulterar fortfarande i färre timmar och färre personal vilket är en nedskärning , säger hon.

Att omprioriteringen inte skulle påverka de äldre håller inte heller Lelle Eriksson, ordförande i fackförbundet Kommunal i Huddinge med om.

- Bemanningen har blivit lägre vilket har påverkat de äldre. De har dragit ner på de anställda då kostnaden i samhället ökar för varje år som går, exempelvis att hyrorna blir högre. Det vill säga kompensationen är då att bemanningen blivit lägre, berättar han.

En  tidigare artikel som publicerades i april 2017 i tidningen Mitt i rapporterar man om hur Huddinge kommun dragit ner på de två musiker som brukade åka runt på ålderdomshemmen och spela musik för de äldre. Nytt i Flempan har tagit del utav de klagomål som kommit in till Huddinge kommun, där många människor har klagat på vad Huddinge kommun valt att skära ner på.  

- ”Man har gett sig på de svagaste. De finns väldigt bra verksamheter, men detta var en stor besvikelse för de anhöriga att ta bort detta. Man har inte gjort en korrekt bedömning. Man kan spendera pengar på annat sätt än det här, säger en anonym invånare som i klagomålet fokuserar främst på demensvården i Huddinge” 

Ett annat klagomål som kommit in till Huddinge kommun är från en anhörig till en person som bor på ett ålderdomshem.  Hen berättar att den enda utevistelsen som blir av är när hen själv åker dit två gånger i veckan och tar ut personen.

- ” Detta år har inte hen fått luft på flera månader som hen faktiskt betalar för och också som utlovas i er reklam. Det är beklagligt att detta skall förekomma och att dom boende bara sitter förvarade och även understimulerade. ”

Den anhöriga nämner också i klagomålet att den äldre ofta sitter och tittar ut genom fönstret och längtar ut. Spel och pyssel behövs också införskaffas, säger hen.

Hen nämner i slutet av mailet till kommunen att i fall problemet inte löser sig måste hen flytta sin anhöriga till ett annat boende där aktivitet är prioriterat.

Kommunens ekonomiansvariga säger att ålderdomshemmen själva lägger budget för aktiviteter, budgeten är densamma men kostnaderna i samhället ökar i och med att befolkningen ökar.