Polis i tjänst, ärm. Foto: Kovan Direj

Brotten minskar, eller?

Av Rico Liljedahl, Beata Holmgren
I tider när tidningarna fylls av rubriker om osäkerhet och ökande kriminalitet kan det kännas betryggande att statistik framtagen av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tyder på att de flesta typer av våldsbrott, stölder och bidragsbrott sjunker år för år. Är det dock så svart på vitt?

Enligt Anna Schelin, kommunpolis i Huddinge märks det inte att antalet anmälda brott sjunker. Extra helginsatser, prioriterade områden och tillsynsbesök tillhör numera den ordinarie arbetsbeskrivningen.

– Vi på polisen har ett samarbetsprogram med kommunen och räddningsverket där vi tillsammans bland annat jobbar för att få en tryggare offentlig miljö, trygghet för nyanlända och trafiksäkerhet säger Schelin.

Men trots en total sänkning av brottsanmälningarna, så anmäls fler narkotikabrott. Detta är något som polisen ser som positivt.

– Detta är brott som bara kommer till kännedom om polisen arbetar aktivt inom området. Ingen brukare ringer ju direkt till polisen och erkänner, berättar Schelin.


Christian Ottosson (C), Kommunalråd och ordförande för Huddinges egna brottsförebyggande råd (HuBrå), bekräftar statistiken.

 - Vi har jobbat hårt i kontakten med Huddinges ungdomar och haft en bra koppling till ungdomsgårdarna. Utöver detta har lokalpolisens arbete varit mycket bra, trots knappa resurser, vilket vi vill tro har bidragit på ett positivt sätt till minskningen vi ser i statistiken. Liksom polisen talar om mörkertalen ser vi på HuBRÅ också en bekymrande skillnad på antalet anmälningar och de faktiska brotten som begås.

När det gäller droganvändningen är det starka insatser vid de särskilt utsatta tidpunkterna på året, så som valborg och skolavslutningar, när vi vet att alkohol är i extra stort omlopp. Framför allt är det vuxennärvaron som gör skillnad och bidrar till den minskande alkoholkonsumtionen på plats. Utöver detta genomförs regelbundna testköp, där unga personer skickas att försöka köpa alkohol eller cigaretter utan id-handling, för att testa säljarnas anpassning till åldersgränserna i Sverige.

Ett av de främsta målen i brottsförebyggandet 2018 är att föra dialoger.

– Tidigare har vi erbjudit samtal på våra olika instanser, där människor fått göra besök hos oss. Men nu har vi vänt på ordningen, för att möta människorna på plats i livet. Exempelvis patrullerar vi centrum och gallerior där vi genomför enkäter för att hålla oss uppdaterade om den samhälleliga oron, medan vi upplyser om existerande problem och förslag till lösningar. menar Ottosson.

Bland huvudmålen i Huddinges brottsförebyggande arbete finns också en ambition om att minska antalet olovliga bosättningar. Enligt Ottosson har de haft problem med att många människor bosatt sig illegalt i fordon, tält och egenbyggda läger. Ett problem som kan eskalera och leda till större boningar där en omfattande nedskräpning av omgivande natur och andra brott ofta blir konsekvensen.

– Det är inget värdigt hem för någon att bo i, så det handlar om att jobba fram bättre boenden åt dessa människor, så de har någonstans att ta vägen när vi måste be dem att flytta på sig. förklarar Ottosson.

Slutligen ämnar HuBRÅ att förebyggandet av brott i större utsträckning sker genom att informera kommunens invånare om situationen. Genom månatliga trygghetsbrev via mejl och publicerad information på Facebooksidan når de många.

– Det är genom grannsamverkan informationen sprids vidare och tack vare upplysta föreningar och engagerad allmänhet tror vi att brotten kommer att kunna minska ytterligare på sikt berättar Ottosson.