Drygt en tredjedel är kvinnor i kommunbolagens styrelser

Av Sara Almosaibi Jasas
Det finns sju kommunala bolag i Huddinge. Fördelningen av styrelseposter är långt ifrån jämställd trots att Huddinge kommun menar att jämställdhet är en viktig del av allt deras arbete. Det finns dock ingen att ställa till svars på kommunen eftersom det är en politisk och inte tjänstemanna-fråga.
Södertörn Energi AB, Södertörn fjärrvärme, Arena Huddinge, Huddinge Samhällsfastigheter, Huge bostäder, SRV Återvinning AB, Stockholm vatten AB. På dessa bolag finns sammanlagt 52 styrelseposter varav 19 eller 37% är kvinnor.

Ett kommunalt bolag drivs av en styrelse med tillsatta politiker från kommunen. Södertörn Energi AB till exempel har sex ledamöter från fyra olika partier; (M), (KD), (S) och (C) varav tre är ersättare och tre är ordinarie. Vilka partier som representeras i respektive kommunbolag-styrelse bestämms av den politiska sammansättningen kommunfullmäktige.

Maktperspektiv en viktig aspekt

Det finns totalt 51 styrelseposter på de sju kommunala bolagen i Huddinge, varav 19 eller 37% är kvinnor. Moderaterna är det parti som har näst flest uppdrag i de kommunala bolagen. De har totalt 13 uppdrag (personer representerade i styrelserna) varav enbart fem eller 38% är kvinnor.

- Vi jobbar för jämställdhet men är inte för kvotering, vi försöker utgå ifrån kompetens. Alla trender visar att kvinnor utbildar sig mer och så vidare, och jag tror att alla partier kommer få jobba med att utveckla genusfördelningen. Maktperspektivet är också en viktig aspekt, säger Jelena Drenjanin, kommunalråd för Moderaterna och ordförande i styrelsen för SRV Återvinning.

­- Ser man till genusperspektivet på våra uppdrag i de kommunala bolagen uppnår vi visserligen inte en fördelning på 50-50, men Moderaterna har fler kvinnor på högre positioner än män i styrelserna, fortsätter hon. 

SD och mindre partier långt ifrån jämställda

Sverigedemokraterna och Huddingepartiet har inga kvinnor i styrelserna, men å andra sidan har de bara ett uppdrag var i styrelserna. Kristdemokraterna och Drevvikenpartiet har inte heller några kvinnor representerade och har båda tre politiker i styrelserna.

Ansvaret ligger hos politikerna

På Huddinge kommuns hemsida står det att jämställdhet är en viktig del av hela kommunens arbete. Toralf Nilsson som är administrativ direktör och biträdande kommunikatör på Huddinge kommun förklarar dock att de kommunala bolagen inte styrs av tjänstemän på kommunen, utan enbart av politiker.

- Så länge vi ska hålla oss till den demokratiska principen, finns det inget annat att göra än att se till att politikerna för en dialog om frågan.