Gunhild Beck, cyklar på motionscykel på Sjödalens äldreboende

Gunhild Beck, boende på äldreboendet Sjödalen. Foto: Moa Malmqvist

En känsla av otillräcklighet inom äldrevården

Av Moa Malmqvist & Anthony Livebrant
Trots äldrevårdens positiva budgetresultat på 8,3 miljoner, år 2017, är bristen på legitimerad personal inom äldrevården ett fortsatt problem. Sjukfrånvaron är fortfarande hög och personalen upplever en otillräcklighet.
Antalet anställda inom äldrevården var i augusti förra året 1034 personer, varav 34 med chefsposition. Huddinge kommun har tio äldreboenden.
I dag bor cirka 570 pensionärer på något av äldreboendena i Huddinge kommun.
Social, -och äldreomsorgsdirektören i Huddinge Kommun är Ann-Marie Sandberg.
Huddinge kommun styrs av minoritetskoalition bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Huddingepartiet och Drevvikenpartiet.

Personalbristen har länge varit ett problem inom äldrevården. En numera pensionerad men tidigare anställd inom Huddinges äldrevård, som önskar vara anonym och vi låtit kalla Stina, vittnar om en uppgivenhet gentemot politikerna.

 - Politikerna gör inget åt problemen, de har själva inte varit på plats och jag upplever att de inte riktigt förstår hur det ligger till, säger Stina som själv har över 50 års erfarenhet av arbete inom äldrevården.

 

Fick klagomål

Brist på tid, arbetsledarutbildningar och kompetent personal skapar ofta ett skuldbeläggande på de anställda inom äldrevården, vilket många gånger leder till sjukskrivningar och uppsägningar. I mars i år mottog kommunen ett klagomål från en närstående till en tidigare patient på äldreboendet Rosengården. På grund av personalbrist fick patienten inte vård i tid, vilket ledde till att hen avled. Den ständiga bristen på kunnig och utbildad personal skapar en maktlöshet hos de anställda, som vittnar om känslan av att aldrig räcka till.

 - Jag tror att man känner sig väldigt otillräcklig, berättar Stina vidare.

 

Behov av utbildad personal

 

Den nuvarande enhetschefen på Sjödalens äldreboende i Huddinge, Dragica Ben Dahman, håller med om att personalbristen växer, och ser det som ett resultat av den ökade medellivslängden.

 - Vi behöver påfyllning. Hemtjänsten kommer att vara i stort behov av utbildad personal eftersom befolkningen blir allt äldre, förklarar Dragica Ben Dahman.

De senaste åren har kommunen arbetat aktivt med att försöka ändra mediebilden av äldrevården och försöker ständigt locka yngre att vilja arbeta inom området. Marianne Wikander, verksamhetschef för äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun, förklarar att medier och verklighet inte alltid stämmer överens. 

 - Mycket av det vi ser och läser om i media är tyvärr det som inte funkar. 98 procent av vår verksamhet är fantastisk, menar Marianne Wikander.

Bland annat jobbar äldreomsorgen, tillsammans med verksamhetschefen för funktionshinderområdet, på att ta fram en tidning för att själva bredda mediebilden och lyfta fler positiva erfarenheter. Enhetschefen Dragica Ben Dahman för äldreboendet Sjödalen, Dragica Ben Dahman, tycker att tidningen är en bra idé och ser det som en möjlighet att skildra de positiva men även negativa sidorna hos äldrevården.

 

Ökade besparingskrav - trots positiv budgetresultat

 

Anställda vittnar om stress och bristande ledning på arbetsplatsen. Enligt kommunens verksamhetsplan för 2018 är en av orsakerna till personalbristen ökade besparingskrav, trots förra årets positiva resultat på 8,3 miljoner kronor. Love Bergström, ordförande i äldreomsorgsnämnden och moderat ledamot i Huddinge kommun menar att många tjänster inte behöver ersättas utan ses istället som en möjlighet till besparing.

 - När en person avslutar sin anställning så har man prövat om tjänsten behöver tillsättas, vilket inte alltid är fallet, förklarar Love Bergström.

 

Socialdemokraterna i Huddinge menar att besparingarna varit för kraftiga och vill istället öka budgeten för arbetsmiljön inom äldrevården.

 - Det har varit moderatstyrt senaste tolv åren i Huddinge. Vi som opposition har konsekvent föreslagit mer resurser till välfärdens verksamhet utan resultat, säger Rasmus Lenefors, Socialdemokratiska kommunalrådet.

Dragica Ben Dahman menar att besparingarna har varit för strikta under hela hennes aktiva arbetsliv inom Huddinges äldrevård, vilket är över 20 år.

 - Oavsett vilket parti som haft makten i Huddinge har resurserna inom äldrevården varit för sparsamma, säger Dragica Ben Dahman.