Gömmarens Sjö. Foto: Morgan Storesund

Bygget hotar
Gömmarens Sjö

Av Gustav Gurnhold Schön, Latifa Rohani, Morgan Storesund Skarin.
Snart kommer kommunen och staten bygga nya bostäder i det som nu är ett naturreservat. Gömmarens fiskeförening är oroade över hur detta kommer påverka naturreservatets ekosystem.
  • Det är en Skogssjö med badmöjligheter.
  • Naturliga fiskar i sjön är abborre, gädda, mört och sarv
  • Inplanterade fiskar i sjön är regnbåge, amerikansk bäckröding, öring och splejk
  • Det finns möjligheter att inplantera karg och gös
  • Naturreservatet runt sjön består idag av 748 hektar land
  • Fiskekort krävs för att få fiska i sjön

Intill Gömmarens sjö ligger Gömmarens fiskeförening. Det är den äldsta och största i sitt slag i Stockholm. Hans Åberg är en aktiv medlem i Gömmarens fiskeförening, som har bott och fiskat här sedan femtiotalet.

 

— Jag är jävligt rädd för områdets framtid. De har redan byggt söder om sjön, nu ska de även bygga i norr, menar Hans.  

 

Hans minns sin barndom. Han brukade cykla på stigar genom skogen för att handla mjölk på den lokala lanthandeln. Men i dag är stigarna asfalterade och träden har ersatts av stora villor.

 

Sjöar som Gömmaren är sällsynta. Det är ett unikt fenomen att det kommer upp grundvatten underifrån. Vattnet är så rent att man kan nästan dricka det och se ned till botten. Om området runt sjön förtätas kommer den att förstöras, menar Hans Åberg.

 

Men år 2024 kommer området runt sjön att förtätas då det ska byggas en tvärbana och nya bostäder. Spårväg syd, som projektet kallas, innebär att Huddinge kommun kommer genomföra det största bostadsbygget sedan miljonprojektet.

 

I överlag verkar Huddinges invånare positivt inställda till bygget, men kommunen vet att projektet kan få stora negativa effekter på djur och naturlivet i sjön.


Trots det anser Naturskyddsföreningen i Huddinge att det är en avvägning som är värd det. De prioriterar kollektivtrafik framför biltrafik. Samtidigt menar Gunilla Wastesson, planeringsdirektör på Huddinge kommun, att sjön inte kommer att påverkas då bygget kommer ligga tillräckligt långt ifrån. Dessutom ska kommunen kompensera för den mark man tagit i anspråk genom att förlänga naturreservatet söderut.

 

Andreas Serrander som också är aktiv i Gömmarens fiskeförening menar att sjön har ett högt ekologiskt värde. Det beror främst på att sjön är väldigt ren då den ligger ovanför markyta vilket gör att smuts inte rinner ner, dessutom är området oexploaterat.


— Klart man måste bygga bostäder, bara de inte bygger i närheten av sjön. Byggs det för mycket kring sjön kan det få stora negativa konsekvenser för djurlivet i sjön, och när djurlivet väl har skadats är det svårt att återupprätta. Vissa djur kommer inte klara sig, säger Andreas Serrander.

 

Tidigare har sjöarna Orlången och Trehörningen förstörts så pass att kommunen just nu anordnar ett åtgärdsarbete som beräknas kosta 60 miljoner kronor. Det återstår att se om Gömmarens sjö blir föremål för ytterligare ett åtgärdsarbete i framtiden.

 

Karta över Huddinges naturreservat: