Trångsunds centrum

Politiker i Huddinge menar att det bör läggas mer resurser i bland annat Trångsund. Foto: Erik Svantesson.

Glömmer kommunen bort dess östra delar?

Av Wendela Thiman & Erik Svantesson
Huddinges kommunstyrelse presenterade nyligen sin plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick mot 2031. Drevvikenpartiet är ett av partierna som är kritiska. De menar att planen lägger stort fokus på Flemingsberg och centrala Huddinge men glömmer bort östra delarna av kommunen.

Drevvikenpartiet är ett av de partier som uttryckt sig kritiskt till den moderatledda koalitionens utvecklingsplan för Huddinge. De ingår själva i koalitionen som styr Huddinge men tycker att utvecklingsplanerna inte berör boende i den östra delen av kommunen. Partiet vars hjärtefråga alltid varit att lyfta fram just denna del av Huddinge får stöd från både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. “Det är särskilt viktigt att östra delen av kommunen inte kommer på efterkälken utan att politiska satsningar hamnar även där”, skrev Socialdemokraterna i sin reservation från ett möte med kommunfullmäktige då styrelsens plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 togs upp.

–Östra Huddinge håller på att bli en sovstad, säger Kim Wiking, partisekreterare för Drevvikenpartiet.

Få satsningar på östra Huddinge

Mycket av byggnationen som nu planeras i Huddinge är fokuserad runt spårväg syd som kommer att gå genom de norra delarna av kommunen. Längs med sträckan planeras också 18 500 nya bostäder att byggas. Stor uppmärksamhet får även Flemingsberg som bland annat ska få ett resecentrum, kulturcentrum och en biograf. Men i östra delarna av kommunen, i Trångsund, Skogås och Länna får invånarna vänta på sin tur. Inga större satsningar har gjorts de senaste åren och det går inte heller att utläsa att några sådana kommer att komma under den närmsta framtiden.

–Ska vi göra ett bra och genomarbetat jobb kan vi inte springa på alla bollar samtidigt, säger Malin Danielsson, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, som svar på kritiken.

Danielsson menar att kritiken från Drevvikenpartiet är obefogad och framhäver att det senast 2021 kommer att finnas en utvecklingsplan för östra Huddinge. En dialog mellan kommunen och befolkningen i området kommer att starta redan i år.

När Nytt i Flempan pratade med några trångsundsbor om vad de upplevde att de saknar handlade det främst om ett större utbud av butiker, ett bättre bibliotek, fler parkeringsplatser och en fritidsgård för ungdomar.

Bilda egen kommun

Kim Wiking menar att skillnaden mellan centrala och östra Huddinge blivit större de senaste åren. Där skip stop-tågen är ett exempel som inneburit ökad trafik i rusningstid mellan vissa sträckor i Stockholm, där stationerna Trångsund och Skogås inte inkluderats.

Wiking ser en uppdelning av kommunen som en möjlig lösning på problemet. Frågan om att östra Huddinge ska bilda en egen kommun är något som Drevvikenpartiet har drivit sedan partiet bildades 1998. Senast 2008 hölls en folkomröstning för Skogås och Trångsund. Då röstade 42,2 procent för en uppdelning av Huddinge.

–Kommunen är för stor, en delning skulle gynna alla. Då kan de bygga sitt och vi kan fokusera på utvecklingen i öst, säger Kim Wiking.

Malin Danielsson tror inte att det är lösningen och påpekar att det finns flera dåliga exempel på hur små kommuner varit tvungna att ta hjälp från de större i området. Det finns alltså en risk att en liten kommun som Skogås-Trångsund inte skulle klara sig helt på egen hand.

Utvecklingsplanerna för Huddinge kommun riskerar att östra delen hamnar på efterkälken jämfört med andra delar av kommunen, menar de kritiska rösterna.

–Det har stått stilla här i många år, säger en Trångsundsbo som sedan 1969 bott i Trångsund.