Näringslivsstrategen Anders Fogelqvist. Foto: Arseny Selov

Näringslivsstrategen Anders Fogelqvist. Foto: Arseny Selov

Huddinge satsar
på nya företag

Av Tor Röjerås och Arseny Selov
En undersökning från Bisnode visar att Huddinge kommun är en populär kommun att starta nya företag i.

Företaget Bisnode har gjort en undersökning där de undersökt olika kommuners näringsliv. Huddinge ligger högt upp i listorna över tillväxt och i antalet anställda har de den näst högsta procentuella ökningen, bara Uppsala har högre utveckling. I antalet nystartade företag är det vice versa, där ligger Huddinge på första plats med Uppsala strax efter. Branschen som växer allra mest är byggbranschen där det mellan 2011 och 2016 ökat med cirka 650 anställda och startats ungefär 300 företag.

 

Den största utmaningen när arbetsmarknaden växer är brist på mark och kontorsutrymmen, något som Huddinge har problem med enligt flera undersökningar. För att komma på rätt riktning med dessa problem har kommunen anställt en ny näringslivsstrateg, Andreas Fogelqvist. Han har bland annat projektlett ett av kommunens nya stora projekt, ett initiativ som kallades för “100 företag på 100 dagar”. Projektet pågick fram till april i år och gick ut på att hundra företag blev besökta av tjänstemän och politiker från Huddinge kommun, på hundra dagar. Projektets faktiska syfte var att undvika den byråkratiska kedjan och skapa en klar förståelse för problem och tillväxthinder som företagen möts av i sin vardag.

 

På kommunens hemsida har man sammanfattat dessa problem.

“In- och utpendlingen i kommunen är stor, och andelen som både bor och arbetar i kommunen är liten. De stora pendlingsströmmarna och den höga tillväxten i näringslivet ställer allt större krav på en fungerande infrastruktur för att Huddinge ska kunna fortsätta växa.”

 

— Det är svårt, tittar man på mark så har vi stor efterfrågan på mark från företag, och den efterfrågan kan vi inte möta. Det finns inte så mycket verksamhetsmark och många av de områden som inte redan är bebyggda är naturskyddsområden. På lokal-fronten finns samma problem. I Huddinge finns det lokaler, men inte sådana som företagen efterfrågar. Kontorslokaler är det som är främst eftertraktat, säger Andreas Fogelqvist.

 

Pia Forsberg som är näringslivschef på kommunen berättar om hur de jobbar med att underlätta byråkratin för nystartade företag. Till exempel genom att försöka göra det lätt att söka särskilda tillstånd eller bygglov. Trots det har Huddinge enligt en undersökning av SKL det tionde sämsta värdet över hur lätt det är att få bygglov av 117 undersökta kommuner. Flera personer som nyligen startat företag i Huddinge kommun har också ställt sig likgiltiga till kommunens byråkratiska tjänster. De anser att kommunen varken krånglat till det eller underlättat starten och driften av deras unga företag.

 

Det är ett stort utvecklingsområde för Huddinge kommun. Två av de främsta målen för näringslivet är undersökningar som man vill förbättra sig i. Den första undersökningen är Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimat i kommuner där man för närvarande ligger på plats 80 av Sveriges 290 kommuner. Målsättningen är att som första steg hamna inom topp 50. Det andra målet är att gå upp i NKI (Nöjd Kund Index) i en undersökning som SKL bedriver. I den totala rankingen ligger Huddinge kommun på plats 122 av 139, med ett NKI på 66. Ett resultat som i SKL:s mått inte är godkänt. Trots den positiva undersökningen från Bisnode och kommunens egna lovord ser det inte lika bra ut i alla mätningar.

 

När mål är bestämda, går det över till strategisk planering som i sin tur bryts ner till handelsplaner. I dem nämns konkreta åtgärder som förväntas att leda till att nå kommunens mål. För att understödja nystartade och redan etablerade företag finansierar Huddinge kommun Nyföretagarcentrum och organiserar kommunen flera evenemang för egenföretagare. Till exempel, frukostmöten och företagargalan där bland annat vinnaren av årets nyföretagare utses. Det finns ungefär tio tusen företag i Huddinge

och i snitt kommer det 100 besökare till kommunens evenemang. Marknadsföring och annonsering sköts via sociala nätverk, kommunens hemsida och posten.

 

I en kommentar till varför undersökningens resultat ser ut på det här viset berättar Fogelqvist att målet är 75 i NKI. Något man hoppas närma sig redan om ett par veckor då nya siffror för ärenden 2017 kommer. Han menar att Huddinge gör bra ifrån sig i flertalet myndighetsområden, men anledningen till att totalt NKI inte är högre beror bland annat på det låga NKI:t avseende bygglov. Han säger att det är något de fokuserar på att förbättra.

— Vi gör väldigt många åtgärder, stort som smått för att bli än bättre på service, handläggningstider, information och effektivitet. Utan att gå in på detalj så arbetar alla förvaltningar arbetar med frågan, vi har startat en ny förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att arbeta med detta. Flertalet åtgärder genomförs just nu och planeras till 2019.