Utanför huddingehallens badhus. Grafik på två svarta skuggor.

Kvinnor blev kränkta i huddingehallen. Foto: Beatrice Söderlund. Grafik: Olivia Kahlin.

Kvinnor kränkta
på badhus

Av Beatrice Söderlund och Filip Åkerlund
Den 6 april ska en manlig anställd på Huddingehallen sprutat med en vattenslang i duschutrymmet där nakna kvinnor befann sig.
Plats:Gymnasietorget 2, 141 38 Huddinge
Antal besökare varje år i Huddingehallen: 600 000
Antal klagomål år 2018 mot personal i Huddingehallen: 2
Källa: Huddinge kommun.

Huddinge kommun har fått in en anmälan angående ett badhusbesök. Besökarna är systrar och de beskrev händelsen i duschutrymmet som obehaglig och påträngande.

 

En av systrarna uppgav att hon aldrig varit med om en liknande situation tidigare, trots att hon ofta besöker badhus. I en intervju med Nytt i Flempan berättar hon att hon inte kommer besöka Huddingehallen igen.

Systrarna befann sig i duschen och uppgav att mannen ska ha kommit in tre gånger under en och en halv timme utan att ha förvarnat tydligt innan.

— Han gick in och sprutade iskallt vatten på golvet i duschen, och det kom på oss. Det var fullt med unga kvinnor som stod nakna och försökte täcka sina kroppar. Jag förstår verkligen inte, säger en av kvinnorna.

 

Inne i duschrummet var det kvinnor i olika åldrar och en av systrarna uppgav att flera yngre tonårstjejer känt sig obekväma och ledsna. Flera kvinnor ifrågasatte mannens beteende och agerande på plats, men fick svaret att han var tvungen att göra sitt jobb. Vidare ifrågasattes Huddinge badhus städrutiner i anmälan, där kvinnorna vill veta hur de sköter städdagarna och framförallt tiderna.  

— Vi är medvetna om att det kan komma in manlig personal. Men att inte förvarna eller knacka ordentligt så att det hörs in till duscharna, är för mig jättekonstigt. Att han inte hade någon mopp var också underligt, han sprutade bara vatten med en slang, uppger en av kvinnorna.

 

Efter badhusbesöket konfronterade de personalen och fick till svar att man skulle prata med personen som gjort detta. Trots det så har inte Huddingehallen fastställt vem mannen är.  

 

— Jag kommer ta upp detta med hela arbetsgruppen igen och hoppas att ert nästa besök känns bättre, säger enhetschefen Malin Stockhaus Keilor.

I en intervju med Nytt i Flempan berättar Malin att hon har samlat arbetsgruppen och informerat samtliga anställda om händelsen. Huddingehallens policy säger att de alltid i den mån det går ska låta manlig personal städa på herr och kvinnlig personal städa på dam. Ibland är detta svårt och då kan kvinnlig och manlig personal förekomma på båda avdelningarna.

— Det finns skyltar utanför omklädningsrummen som säger detta. Dock ska personalen alltid ropa innan de går in på avdelningarna. Jag tror att vid detta tillfälle berodde det på att det inte fanns någon kvinnlig personal tillgänglig, säger Malin Stockhaus Keilor. 

 

I anmälningarna framgår det att mannen inte ropat eller meddelat kvinnorna tillräckligt tydligt innan han klev in i duschutrymmet. Han ska ha sagt “manlig personal” och sedan klivit in, men det hördes inte in till duscharna. Kvinnorna hade önskat att de fått några minuter att förbereda sig. Alternativt att det kom in en kvinnlig personal innan och förvarnade. Personal som arbetade den dagen har uppgett att de har ropat innan de har gått in i damernas duschutrymme.

 

— Det blir lite ord mot ord. Jag har haft en dialog med möjliga personer i personalen som jobbade under detta tillfälle, men det är fortfarande oklart vem det är.

 

Huddinge kommun kommer inte kontakta kvinnorna som skickade in anmälan för att få hjälp med att ta reda på vem mannen är. För att undvika detta i fortsättningen kommer de arbeta med att säkerhetsställa rutiner och policy, förklarar Malin Stockhaus Keilor.

 

Båda kvinnorna säger att de inte kommer besöka badhuset igen och de är besvikna på Huddinge kommuns agerande. Kvinnorna kommer inte polisanmäla händelsen.

 

— Jag trodde kommunen skulle bli mer berörda, svaret vi fick kändes som ett standardsvar. Jag hoppas de tar tag i det ordentligt och ändrar arbetssätt, avslutade kvinnorna i intervjun.