Huddinge IF lägger mer resurser på pojklagen. Foto: Sofie Anglerfjord

Minst resurser till damfotbollen

Av Sofie Anglerfjord, Christopher Blanck, Andreas Aura
Skillnaden mellan pojk- och flickfotboll är fortfarande stor, även inom Huddinge IF. 77 procent av det statliga aktivitetsstödet går till pojkarna.
– För att ändra synen på flick- och damfotboll måste tjejer börja identifiera sig som fotbollsspelare, säger Fredrik Liljeroth, dam- och flickansvarig i Huddinge IF.

Medlemmar i Huddinge IF: 1172 stycken
Antal pojkar: 853
Antal flickor: 284

Källa: Huddinges IF:s verksamhetsberättelse

I Huddinge idrottsförening finns i nuläget nästan 1200 medlemmar. Av dem är ungefär 850 pojkar och 280 flickor. Enligt Huddinge IF:s hemsida finns det över 30 pojklag men endast 9 flicklag. Eftersom pojkar är överrepresenterade tilldelas de också en större andel av pengarna.

Kommunens rapport om aktivitetsbidrag i Huddinge IF visar att cirka 316 000 kronor delas ut till pojkarna i föreningen. Detta är ungefär 77 procent av bidraget. Endast 23 procent tilldelas flickorna.

Att färre flickor spelar fotboll anser Jonas Wikman, ordförande för Huddinge IF:s styrelse, är ett problem. Han bekräftar att det idag är ungefär 25–30 procent av medlemmarna som är tjejer. Föreningen gör ingen skillnad på flick- och pojklag och resurserna ska fördelas enligt behov, säger han.

– Finns det ett visst antal spelare behövs ett visst antal bollar, matchställ och annat material. I dagsläget är det fler pojkar och då kräver de mer resurser, säger Jonas Wikman. 

Brist på förebilder

Jonas Wikman menar att tjejer inte spelar fotboll spontant i samma utsträckning som killar. En faktor menar han är att det brister i mängden förebilder för tjejer ju högre upp i åldrarna de kommer.  

– Det bidrar till att de inte utvecklas i samma takt. En effekt blir att tjejer förlorar intresset vilket gör att det kan bli svårt att få ihop ett fullt lag, säger han.

Lösningar som prövats tidigare är att olika föreningar går ihop och samarbetar. Man har också provat att slå ihop flera ålderskullar till ett gemensamt lag. Enligt Jonas Wikman händer det ändå inte så mycket med utvecklingen.  

– Jag tror dock att det kommer bli bättre med nästa generation. De tjejer som har ett stort fotbollsintresse idag kommer kunna ställa upp ideellt som tränare för sina barn. Idag är det en brist på kvinnliga tränare inom föreningen, säger Jonas Wikman.

Han tycker att den onda spiralen måste brytas. För att åstadkomma detta vill föreningen öka samarbetet över årskullarna. 

Fredrik Liljeroth, damansvarig Huddinge IF. Foto: Sofie Anglerfjord

Ekonomin är avgörande

Fredrik Liljeroth är ansvarig för alla flick- och damlag i Huddinge IF. Han säger att herrlaget prioriteras framför damlaget eftersom herrfotboll kostar mer än damfotboll. Det handlar inte om att ställa damerna mot herrarna. Istället menar han att det är ekonomin som avgör hur resurserna prioriteras.

– Herrarnas matcher drar in pengar, det gör inte damernas. Damerna får inget arvode. Det får herrarna. Eftersom herrarna spelar på en högre nivå kräver de högre utbildade tränare. En vidareutbildning för herrarnas tränare kan kosta runt 125 000 kronor, säger han.

Pojkar har tidigt stora förebilder och identifierar sig själva som fotbollsspelare, säger Fredrik Liljeroth. Detta syns inte lika ofta hos flickor. Han säger att pojkar spelar fotboll för de älskar sporten, medan flickor ofta spelar för att träffa nya kompisar.

– Min dotter har lirat med killarna sedan dagis. Det är viktigt för tjejer att träffa andra tjejer som spelar för att de vill spela fotboll.

För att ändra synen på flick- och damfotboll måste tjejer börja identifiera sig som fotbollsspelare, våga ta plats och sluta be om ursäkt för sig själva, säger han.

– Jag ser många tjejer i skolan där jag jobbar som inte går in och spelar fotboll med killarna trots att jag vet vilken nivå de är på. De skulle sopa mattan med dem. Det om något gör mig upprörd.

För att få bukt med problemet säger Fredrik Liljeroth att det är viktigt att låta tjejer bli sedda och hörda. Dessutom säger han att det är viktigt att ställa samma krav på flickor som på pojkar redan från början. Han har märkt att många tränare är försiktiga med att ställa krav på tjejer. Enligt honom är krav ingenting negativt. Krav innebär att man tror på spelarna och ser deras potential att utvecklas.

Fredrik Liljeroth säger att det inte är resurser som avgör hur spelarna utvecklas utan snarare spelarnas egen inställning.