Innebandy Foto: Gabriella Elkhouri & Alice Gustafsson

Så ska idrotten i Huddinge inkludera fler

Av Gabriella Elkhouri & Alice Gustafsson
Våren 2016 startade Riksförbundet Attention ett projekt som kallas Idrott för alla. Projektet är till för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv i större utsträckning. Huddinge kommer att vara med i projektet som pilotkommun och är en av de två första kommunerna att arbeta med Idrott för alla.
Vad är NPF? NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt, därav benämningen. De vanligaste NPF- diagnoserna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Svårigheter med uppmärksamhet, samspel med andra och motoriken kan vara hinder i vardagen. Vad gör Riksförbundet Attention? Riksförbundet Attention är en intresseorganisation med fokus på att personer med NPF ska bli bemötta med respekt få det stöd de behöver i skolan, på arbetet och fritiden. Det finns 14 500 medlemmar. Mycket av arbetet bedrivs ideellt av människor i lokala föreningar.

Riksförbundet Attention har undersökt hur barn med NPF, till exempel ADHD och Aspergers syndrom, upplever idrotten. Dessa visade att många barn med olika NPF-diagnoser slutade idrotta i åldrarna nio till tolv år, eftersom de upplevde att kraven var för höga. Undersökningen visade även att föräldrarna till de barn som var aktiva inom idrott upplevde att det vore bra med fler utbildade ledare inom NPF. Ett första steg för Huddinge kommun i det nya projektet är att hitta intresserade föreningar och utbilda fler i ledarskap kopplat till NPF.

– Idrott drivs ideellt av personer som har mycket annat att göra, det är vår utmaning. Man vill utbilda dem i idrottsföreningarna, men inte lägga på för mycket tyngd så att det blir för övermäktigt, säger Oscar Ewe som är projektledare på kultur och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun.

Utbildningen som genomförs på tre timmar består av grundläggande kunskap om NPF och ger deltagarna på utbildningen möjlighet att reflektera över sitt ledarskap. Det är en generell ledarskapsutbildning som ska bidra till att skapa struktur och tydlighet. Oscar Ewe tycker att rent informationsmässigt funkar tre timmar, men tiden räcker inte till allt.

– Tre timmar är tight. Vi vill ha mer tid till diskussion, det är egentligen då man lär sig. Om vi skulle utöka utbildningen skulle vi göra det med mer diskussionstid, säger Oscar Ewe.

Än har det inte hållits några utbildningar men Huddinges innebandy-, handboll- och hockeyklubb kommer vara först ut. Framöver kommer det även hållas utbildningar för idrottslärarna på skolorna i Huddinge, berättar Oscar Ewe. Tanken är också att en praktisk verksamhet ska komma igång i idrottsföreningarna. Det kan vara en prova på-grupp som är lite lugnare, har mindre fokus på tävling och inte är lika kravfylld berättar han.

Enligt Lena Lindahl, projektledare på Riksförbundet Attention, kommer man att dokumentera det arbete som bedrivs i Huddinge. Förhoppningen är att projektet kommer att spridas vidare till fler kommuner. Från och med hösten kommer SISU Idrottsutbildarna ha Attentions utbildning som en del i sin grundläggande barn-och ungdomsledarutbildning, vilket innebär att ledare kommer utbildas kontinuerligt under kommande år. Oscar Ewe håller med om att behovet kan finnas i fler kommuner än Huddinge.

– Jag tror att behovet är jättestort, inte bara i Huddinge kommun utan överallt. Det gäller även för ungdomar med prestationsångest, säger Oscar Ewe.

Projektet har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden, en svensk statlig fond som finansierar utvecklingsprojekt över hela landet. Arvsfonden ska finansiera bland annat personalkostnader, utrustning och  informationsspridning. Idrott för alla är ett treårigt projekt och arvsfonden kommer även att ge finansiellt stöd de kommande två åren.

– Vi försöker utbilda och sätta igång verksamheter som kan fortsätta efter projektets slut, säger Oscar Ewe.