Det råder brist på simhallar i Huddinge kommun. Foto: Elin Blomqvist

Brist på simhallar i Huddinge

Av Elin Blomqvist, Joel Bäckström
Under sjuttiotalet byggdes tre simhallar i Huddinge. Sedan dess har befolkningsantalet mer än fördubblats och förväntas fortsätta öka närmsta åren. Trots det har inga ytterligare simhallar tillkommit i kommunen. – Vi är hela tiden tvungna att säga nej till barn som vill lära sig simma, säger Jessica Lindberg, ordförande i Södertörns simsällskap.

I höstas presenterade Huddinge kommun en rapport om behovet av simhallar. Syftet med rapporten var bland annat att belysa tillgången av simhallar i kommunen i dag och behovet av fler simhallar på längre sikt.

Det framgår att de simhallar som finns i dag behöver renoveras och att ett stort behov av ytterligare simhallar finns.

– Det skulle betyda enormt mycket för oss med en ny simhall i kommunen, säger Jessica Lindberg.

Jessica Lindberg är ordförande i Södertörns simsällskap som har över 3 000 medlemmar. Föreningen håller främst till i Vårby simhall som de själva sköter om men använder sig även av de andra två simhallarna i kommunen, Huddinge simhall och Skogåshallen.

Simsällskapet kämpar varje dag med stora logistiska problem där platsbristen i simhallarna och den undermåliga kvalitén på anläggningarna är huvudproblemet.

– Det blir mer och mer akut att få till en ny hall, säger Rickard Gunnarsson, kassör i simsällskapet.

Han berättar bland annat att det endast finns 25-metersbassänger i de tre hallarna och att många viktiga detaljer saknas eller är felkonstruerade. Startpallar som är byggda på fel sida, bassänger som är snedbyggda och det faktum att det endast finns fyra banor i två av hallarna.

– Vi kan inte anordna några tävlingar och förlorar ekonomiskt samt tappar medlemmar på det, säger han.

Ny simhall planerad

I kommunens rapport ges förslag att en ny simhall ska planeras och tidigast stå klar 2022 med placering i Flemingsberg. När Nytt i Flempan kontaktar kommunen verkar den planen inte vara särskilt nära att genomföras i tid.

– Det är inte realistiskt att en ny simhall är klar år 2022 då det ännu inte finns några formella beslut om en ny simhall, säger Anneli Fällman, Kultur- och fritidsdirektör.

I Södertörns simsällskap bryr de sig inte om var en ny simhall står klar, så länge den kommer inom en snar framtid. Rickard Gunnarsson tror att kommunen skräms av de höga kostnader som en ny simhall skulle innebära, men han har själv skickat in ett medborgarförslag efter att ha sett hur andra kommuner gjort.

– I Borås lyckades de bygga en superfin simhall för mycket mindre pengar än vad andra kommuner lyckats med. Jag har skickat ett förslag till kommunen att de bör ta en närmare titt på hur Borås lyckades med sitt projekt, säger Rickard Gunnarsson.

Elever uppnår inte simkrav

Södertörns simsällskap har ansvaret för skolsim i kommunen och brottas varje dag med problemet att pussla ihop simtiderna för skolor, föreningar och allmänheten. Semira Vikström är rektor på Visättraskolan i Flemingsberg. Hon hoppas på en ny simhall i Flemingsberg eftersom situationen just nu inte är optimal för skolans elever.

– Om det skulle byggas en simhall i Flemingsberg skulle sannolikt fler elever gå till simhallen på sin fritid och på så sätt få en ökad vattenvana. Det skulle underlätta undervisningen, säger Semira Vikström.

Kunskapskravet för årskurs 6 i ämnet idrott och hälsa innehåller bland annat ett krav på att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.

– De elever som inte uppnår kunskapskraven i idrott gör det inte på grund av att de inte uppnår simkravet. Givetvis hade möjligheterna varit större för oss att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever om vi hade möjlighet till fler Men vi är många skolor som ska dela på simhallen, så det är klart att utbudet blir begränsat, säger Semira Vikström.

Enligt kultur- och fritidsdirektören Anneli Fällman är detta en viktig fråga.

– Skolsim är alltid prioriterat och planeras i första hand utifrån den bassängtid som finns.

Hon understryker dock att en ny simhall kräver mycket planering och resurser.

– Investeringar i den här storleksordningen har långa ledtider både avseende beslut, planering och projektering, säger Anneli Fällman.

”Simkunnighet är en grundläggande egenskap”

I Vårby simhall pågår aktiviteter från morgon till kväll. Södertörns simsällskap är en av de största simföreningarna i Sverige och en av medlemmarna är OS-guldmedaljören Sarah Sjöström. Som situationen ser ut i dag måste Jessica Lindberg som ordförande i Södertörns simsällskap ofta säga nej till människor som står i kö för att lära sig simma eller börja träningssimma.

– Det skulle såklart betyda mycket för oss att få en ny anläggning med bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet. Simkunnighet är en grundläggande egenskap som alla barn och ungdomar behöver ha. Därför hoppas vi att en ny modern simhall står klar inom kort, säger Jessica Lindberg.