Fleminghallens caféområde och de tomma lokalerna våningen över. Foto: Frida Runemyr

Fleminghallens lokaler ekar tomma

Av Frida Runemyr, Nils Rahm och Victoria Scott
Kommunen betalar över 8 miljoner kronor om året, men lokalen används inte till sin fulla kapacitet. Över 2000 kvadratmeter står tomma. Bristen på kommunikation rörande Fleminghallen är ett faktum.
Address: Ebba Bååts torg 20
Invigdes: September 2017
Fastighetsägare: Niam AB
Hyresgäster: Huddinge kommun
Aktiviteter: Skolidrott, futsal, innebandy, zumba mm.

Bygget av den nya sporthallen i Flemingsbergsdalen försenades med sex månader och invigdes den 16 september 2017. Kommunen ansåg att det fanns behov av en sporthall med läktare då de gör en satsning på Flemingsberg. En ny gymnasieskola som startar hösten 2019 planeras att ha sina idrottslektioner där. Dessutom ska fler bostäder byggas.

Ett år efter invigningen besöker vi Fleminghallen och blir runtvisade av en vaktmästare. A- och B-hallen är ofta uppbokade, vilket framgår via bokningslistan. Det påstådda reception- och kaféområdet på entreplan står dock tomt. Även lokalerna på våningen ovanför. Vaktmästaren påpekar att lokalerna är inflyttningsklara och tänkta för bland annat gym och dans. Det finns även tomma kontorslokaler.

 

Kostnaderna för Fleminghallen

Grundhyran för Fleminghallen är 8 279 036 kronor per år, enligt kommunens kultur- och fritidsdirektör Anneli Fällman. Dessutom tillkommer skötsel- och driftkostnader på 565 920 kronor.

Enligt uppgifter har kommunen i oktober 2017 betalat in en deposition till Länsstyrelsen, vilket innebär att det funnits någon typ av tvist mellan fastighetsägare och hyresgäst. Fällman berättar att detta handlar om kvarstående brister i lokalerna som Skanska inte hade åtgärdat i tid. Därav ledde detta till en nedsättning av hyran.

Vibeke Bildt (L), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden menar att de har fått tänka om flera gånger under arbetets gång.

– Om jag hade fått bestämma hade jag avvaktat något år med att bygga sporthallen. Vi måste få ner de stora kostnaderna och fylla lokalen med något bra. Men inom snar framtid kommer det vara fullt, säger Bildt.

 

Kaféet som inte existerar

Det tilltänkta kaféet håller för tillfället på att byggas. Däremot har kommunen marknadsfört caféet på sin hemsida där de skrivit “Kaféet i Fleminghallen är träffpunkten där idrottsutövare och andra besökare möts. Den stora trappan som leder från kaféet upp till läktaren kommer kunna användas för arrangemang av olika slag”. Detta är nu borttaget efter att vi påpekat det till Anneli Fällman. Kaféet bekostas av kommunen och beräknas kosta ca 1 700 000 kronor.

Kommunens idrott- och anläggningschef Linda Örneblad berättar att de vill hyra ut de tomma lokalerna, men att de inte har hittat några som är intresserade.

– Det finns en del orsaker till att lokalerna är svåra att hyra ut, den är begränsad i sin utformning. Det finns ett gym i grannfastigheten, vilket annars skulle vara en bra verksamhet att hyra ut till, berättar Örneblad.

Anneli Fällman bekräftar detta och tillägger att de anlitat en hyresmäklare, men att det inte finns någon potentiell intressent i nuläget. Mer än så vill hon inte uttala sig om saken.

 

Potentiell hyresgäst

Gymmet i grannfastigheten, Medfit, har varit intresserade av att hyra in sig i kommunens lokaler. När vi träffar Staffan Forsström, VD på Medfit, bekräftar han detta och förklarar att de fortfarande är intresserade. Forsström förklarar att tanken var att det skulle finnas en öppning mellan gymmet och lokalerna i Fleminghallen när det byggdes. Dock gjordes inte förberedelserna från kommunens sida, vilket visar sig vara en brist i kommunikation från Skanska. Skanska byggde hela fastigheten, som rymmer Fleminghallen, Medfit, ICA Maxi och ett hotell. Sedan ett år tillbaka äger Niam AB fastigheten.

– Jag hade gärna hyrt det, men då är kravet att de bygger om och öppnar upp en dörröppning emellan. Det finns även andra åtgärder som måste vidtas. Bland annat tillgänglighetskrav för rörelsehindrade, säger Forsström.

Kommunen står med stora utgifter för lokalerna som inte används. Ännu en ombyggnation med en öppning till Medfit skulle medföra ytterligare kostnader, men fördelarna skulle vara många. Ett samarbete hade medfört liv och rörelse i byggnaden, vilket skulle gynna de båda verksamheterna. Vibeke Bildt (L) bekräftar att det finns en pågående diskussion med Medfit, men att de även funderar på att flytta in några av sina egna verksamheter.