Foto: Wikipedia och Pressbild, Huddinge kommun. Montage: Denise Sandström

Flest män i Huddinges lokala partier

I Huddinge kommunfullmäktige är kvinnorna underrepresenterade men det är stor skillnad mellan partierna.
– Ansvaret ligger på partinivå, menar Ingalill Söderberg (DP) som i egenskap av kommunalråd har ansvar för bland annat jämlikhetsfrågor. Trots detta är hennes eget parti det minst jämställda.

På Huddinge kommuns hemsida understryks vikten av ett jämlikt samhälle och man hävdar att jämställdheten i kommunen ständigt utvecklas och förstärks. Könsfördelningen i Huddinge kommunfullmäktige är däremot långt ifrån jämställd. Enbart 42 procent av de förtroendevalda är kvinnor och på alla tre ordförandeposter sitter män. Valresultatet var inte helt oväntat med tanke på att 60 procent av de 302 valbara politikerna var män.

Ingalill Söderberg (DP) är kommunalråd i Huddinge kommun med ansvar för demokrati, jämlikhet och folkhälsa.

– Det råder ett generellt underskott av kvinnor i politiken och Huddinge kommun är inget undantag, säger hon och fortsätter: Det är partierna själva som väljer sina kandidater och vi kan inte göra något åt det, säger Ingalill Söderberg.

Utöver Ingalills Söderbergs ansvar i kommunen är hon vice ordförande i det lokala Drevvikenpartiet. Hon hävdar att ansvaret för jämställdheten ligger på partinivå, men i hennes eget parti har jämställdheten inte kommit speciellt långt. Av 19 förtroendevalda politiker står kvinnorna enbart för 20 procent. Några åtgärder för att minska underskottet har inte vidtagits och det finns ingen strategi för att locka fler kvinnor till partiet.

Söderberg lägger större vikt vid åldersfördelning än könsfördelning.

– Personligen ser jag gärna fler yngre som engagerar sig i lokalpolitiken oavsett kön, säger hon till Nytt i Flempan.

Huddingepartiet är kommunens andra lokala parti och även där är mansdominansen ett faktum. Partiet har förvisso en jämn könsfördelning i kommunfullmäktige, med två kvinnor och två män, men i partiet som helhet står kvinnorna enbart för 21 procent av de förtroendevalda. Inte heller detta lokala parti har någon offentlig handlingsplan för att utjämna könsfördelningen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet är de enda två partierna i kommunfullmäktige där kvinnorna är fler än männen.

Jämnast könsfördelning i Liberalerna

Av de tio partier som har mandat i Huddinge kommunfullmäktige är Liberalerna mest balanserade vad gäller könsrepresentation. Tove Madsen (L) från kultur och fritidsnämnden beskriver ämnet som sin hjärtefråga och belyser vikten av jämställdhet i alla dimensioner.

– Man kan inte förutsätta att killar vet hur tjejer vill ha det och vice versa. För att skapa ett bra samhälle behövs det både kvinnor och män, konstaterar hon.

Till skillnad från de lokala partierna arbetar Liberalerna i Huddinge aktivt för en jämn könsfördelning. På högre positioner sitter i regel varannan kvinna och varannan man.

– Efter senaste valet hamnade två män högst upp i organisationen. Då gjorde vi ett aktivt val att flytta upp Sofia Knutz från tredje posten, för att bevara principen om varannan kvinna varannan man, förklarar Madsen.

Att samtliga ordförande i Huddinge kommunfullmäktige är män ser hon som ett problem av två anledningar. Dels för att det påverkar hur den kommunala verksamheten bedrivs, men också för att mansdominerad kommunpolitik resulterar i en mansdominerad riksdag.

Madsen understryker vikten av att kontinuerligt diskutera och reflektera kring dessa frågor om man vill se en förbättring. I Liberalerna är det en pågående process.

– Det finns mycket att jobba på men jag tror inte att det beror på att människor vill vara elaka, snarare tradition.Vi måste reflektera mer och se över om det är traditioner vi vill ha kvar, menar hon.