Nytt klotter på tidigare saneringsarbete. Bild: Ludwig Vesterström

Svårt för Huddinge att uppnå sina egna riktlinjer

Av Henrik Upphagen, Ludwig Vesterström
Huddinge kommuns nya riktlinjer för klotterbekämpning innebär en 48 timmars saneringspolicy. Något som kommunen har svårigheter med att uppfylla. – Vi har problem att klara av detta idag, skriver Torvald Duan, enhetschef på natur och byggnadsförvaltningen.

Från årsskiftet fram till november har 217 klotteranmälningar inrapporterats till Huddinge kommun. I kommunstyrelsens nya riktlinjer gällande klotterrelaterade skadegörelse har man utlyst en nolltolerans mot klotter.

Med hjälp av en ny 48-timmars saneringspolicy ska saneringsarbetet påbörjas och avslutas inom två dygn.

Målet med den nya policyn är att kostnaderna för klottersanering ska minska med 50 procent till 2020.

 

  

“Vi har problem”

I nuläget uppfyller inte Huddinge kommun de saneringskrav som riktlinjerna eftersöker. Torvald Duan, enhetschef på NBF, menar att kommunen har problem med att efterfölja den 48-timmar saneringsåtgärd som är utsatt.

– Vi har problem att klara av detta idag och därför pågår just nu en upphandling av privat entreprenör för att vi ska säkerställa att vi lever upp till de riktlinjer som är satta. Prognosen är att det ska vara i drift tidig vår 2019, skriver Torvald Duan.

 

’’Det är ett långsiktigt arbete’’

Frida Ryberg, säkerhetschef på Huddinge kommun berättar att de nya riktlinjerna är ett långsiktigt arbete där kommunen vill få ner antalet klottrade platser. Ryberg menar att exponeringstiden för allmänheten ska bli så liten som möjligt.

 

– Det klotter som finns på kommunens fastigheter och mark åtgärdas. Sedan finns det andra fastigheter i kommunen som vi inte äger, så där kan vi inte påverka klottersaneringen, säger Ryberg.


 

“Ska vara sanerat inom 48 timmar”

Henrik Jitelius arbetar som samhällsvägledare på Huddinge kommun, och har varit ansvarig för ett flertal felanmälningar. Henrik berättar att målet är att agera fort när det kommer till klotterrelaterade skadegörelser.  

 

– Kommunens mål är att klotterrelaterad skadegörelse ska vara sanerat inom 48 timmar när en felanmälan kommit in. Efter saneringen genomförs åtgärder för att ytan inte ska bli drabbad igen och för att göra framtida sanering lättare, säger Henrik Jitelius.

 

Jitelius berättar även att rasistiska och sexistiska budskap ska prioriteras.

–  I de typen av fall är målet att de ska saneras inom 24 timmar efter inkommen felanmälan.

 

’’Vätskorna som vi använder oss av fryser’’

Natur-och gatudriftavdelningen berättar att saneringsarbetet förvärras under vinterhalvåret. När temperaturerna kryper ner på under -3 grader så fryser de vätskor som används vid saneringen, vilket gör att saneringsarbetet inte går att utföra och ärendet ligger öppet under en längre tid.

–  Själva saneringen kan vara utförd inom 48h, men om man har inte gått in i systemet och kryssat i att avsluta ärende så ligger de öppet. Därav halkar arbetet efter, skriver registratorn för Natur-och gatudriftavdelningen.

 

Regelbundna uppföljningar

Avslutningsvis berättar Torvald Duan att kommunen försöker ha regelbundna uppföljningar på de olika saneringsarbeterna. Där man diskuterar  hur de olika saneringsarbeterna har gått och vilka åtgärder man ska ta vidta för att förbättra framtida arbeten. Duan berättar även att man utför besök på de berörda klotter områdena, för att få större förståelse och insikt gällande saneringsarbeten.