Foto: Amanda Zaza

Maria Larsson: "Rektorerna har inte vårdat personalen"

Av Amanda Zaza, Ebba Westerberg
13 miljoner kronor - så mycket har sjuklönerna för grundskolan i Huddinge kostat hittills i år. Läraren Maria Larsson hoppas att kommunen ska vakna upp och agera.
– Om personalen sjukskriver sig finns det fan en anledning.

Maria Larsson, som egentligen heter någonting annat, jobbar som lärare på Annerstaskolan och har bevittnat ett ökat antal sjukskrivningar på nära håll. Hon beskriver arbetsmiljön på grundskolan som ohållbar:

– Under förra och förrförra året var det stor personalbrist, upp till 25 personer var sjukskrivna på samma gång. De flesta lärare är utbrända. Till och med chefer har sagt upp sig, och ersatts av inhyrda, tillfälliga rektorer.

Maria upplever att sjukskrivningarna inte har tagits på allvar av de inhyrda rektorerna och att de allmänna omständigheterna på skolan har varit dåliga. Många anställda har därför valt att söka nya jobb på annat håll.

– Rektorerna har inte vårdat personalen på rätt sätt. Man har inte blivit sedd som människa, utan används som en sak. Man har förväntats släcka brand efter brand, och på så sätt har rektorerna bränt ut personalen. Men ändå förstår de inte varför folk sjukskriver sig.

I Huddinge kommuns personalrapport från grundskolenämnden redovisas den totala sjukfrånvaron, inkluderat sjukskrivningar och enstaka sjukdagar. Sedan 2015 har frånvaron legat stadigt över 20 procent, vilket är ungefär fem gånger mer än den genomsnittliga frånvaron i Sverige som 2017 låg på cirka fyra procent.

Grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) hävdar att man i dagsläget försöker åtgärda lärarsituationen på skolan:

– Annerstaskolan har haft tillfälliga rektorer, men vi har nu fått en bra rektor och biträdande rektor som jobbar med att vända situationen. Vi har även haft elevhälsan på plats.


Det är dock inte vid alla skolor som åtgärder vidtas. Anneli Amrén, huvudskyddsombud vid Barn- och utbildningsförvaltningen, förklarar att kommunen har gjort nedskärningar inom grundskolan. Detta leder till att personalen belastas mer och att fler behöver sjukskriva sig. Amrén berättar att kommunens egen målsättning är att andelen lång och korttidssjukskrivna grundskollärare som mest ska ligga på sex procent, men hittills i år ligger andelen på sju procent. Det är en minskning från 2016 med en halv procentenhet. Amrén menar dock att statistiken inte ger en sann bild av verkligheten:

– Låt inte siffrorna lura dig. Statistiken från 2016 och 2017 visar att personalen blir mer sjuk under hösten än tidigare på året. Om den tendensen står sig är vi på väg mot ökande sjuktal igen.

Sjuk skolpersonal medför allt större kostnader för Huddinge kommun. Enligt samma personalrapport låg den totala sjuklönekostnaden 2016 på strax under tio miljoner kronor, och under 2018 har samma kostnad fram till oktober adderat upp till över 13 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 30 procent.

Kommunen är medvetna om de stigande siffrorna, och jobbar på att åtgärda dem.

– Vi måste bli bättre arbetsgivare och avlasta lärarna från det som inte är deras kärnuppdrag. Det har blivit alldeles för mycket administration, och för att minska bördan försöker vi att digitalisera mer. Vi jobbar även med att avlasta rektorer så att de orkar vara bra ledare. Vi har sedan några år tillbaka haft studenter som ska hjälpa rektorerna med ekonomi och andra administrativa bördor, säger grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin.