Ojämställd fördelning av pengar i Huddinge kommun

Av Daniela Andersson, Melisa Hagelin Sepulveda & Nahritha Al-khameesi
Huddinge kommun satsar inte bara mer pengar på ishockey än på ridning, ridklubbarna är också besvikna på kommunens bemötande. Ansvarig politiker - Vibeke Bildt, förnekar inte orättvisorna mellan tjejernas och killarnas idrott.
Aktivitetsstöd: Ett kommunalt stöd till idrottsföreningar för varje ungdom som deltar vid varje träningstillfälle.
Förlikning: Inom civilrätten ett avgörande av en tvist utan rättslig prövning.
Förvaltningsrätten : Den lägsta instansen av förvaltningsdomstolar. Handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.
Gladö Ridsällskap: 54 647 kr
Gömmargårdens Ridsällskap: 33 801 kr
Huddinge Ridklubb: 36 940 kr
Juringe Ridsällskap: 11 786 kr
Sundby Ridklubb: 94 102 kr
Ågesta Ridklubb:141 022 kr
Total ridning: 372 298 kr

Flemingsbergs IK: 139 148 kr
Huddinge IK: 385 853 kr
Segeltorps IF: 426 122 kr
Trångsunds IF: 108 477 kr
Total ishockey: 1,059,600 kr

– Det man blir mest sur på är att kommunen säger att de värnar så mycket om flickidrott. Men när det sen kommer till önskemål om förbättring och förändring i flickidrotter från oss i föreningarna händer det ingenting, säger Ellinor Carlén, ordförande på Gladö Ridsällskap.

 

I Sverige får idrotter med majoriteten manliga utövare generellt högre bidrag än vad idrotter med flest kvinnliga utövere får, enligt Riksidrottsförbundet. I Huddinge kommun delas det ut ett lika stort aktivitetsstöd per utövare till idrottsföreningar. Trots det jämna stödet per utövare, skiljer sig bidragen stort mellan klubbarna på grund av antalet utövare. Aktivitetsstödet för hockey ligger på över en miljon, medan stödet för ridning är under 400 000 kr. Både Huddinge IK och Segeltorps IF får var och en för sig större aktivitetsbidrag än alla ridklubbarna tillsammans.

 

Ridning är en idrott med främst kvinnliga utövare, medan ishockey till största del utövas av män. Att det finns orättvisor mellan vilka idrotter som får mest stöd kopplat till kön håller Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden med om.

 

– Det är en oerhörd skillnad mellan kommunens satsningar på ridning och hockey. Varje år lägger vi 15 miljoner på ishallarna medan bara 5 miljoner läggs på ridskolorna. Skillnaden är avsevärt mycket större än vad aktivitetsstödet visar, säger hon.

 

Vibeke Bildt förklarar att det handlar om skillnader i kostnad för lokaler, hyra och direkta bidrag som kommunen står för till de olika anläggningarna.

 

– Vi är långt ifrån att komma åt ojämställdheten. Ledningen inom idrott består främst av män som inte är särskilt intresserade av att driva jämställdhetsfrågan. Man får ta små steg i en idrottsvärld präglad av manliga strukturer som prioriterar män och "manlig" idrott, säger Vibeke Bildt.

 

Linda Örneblad - verksamhetschef för Idrott och anläggning på Huddinge kommun, är av en annan åsikt. Hon menar att det finns anledningar till att kommunen satsar mer pengar på ishockey än på ridning. Hon förklarar att ishallarna är dyrare att underhålla eftersom att de måste kylas ned. Ridskolorna är billigare i drift eftersom att varken stall eller ridhus behöver värmas upp eller kylas ner. Viktigt att påpeka är dock att det inte bara är anläggningskostnaden som är dyr i ett stall, utan att ha ett flertal hästar kostar stora summor pengar.

 

– Ishallarna är dessutom öppna för allmänheten på ett helt annat sätt än ridskolorna, säger Linda Örneblad.

 

Antalet hockeyspelare i Huddinge är större än antalet ryttare. Petra Sjöqvist, kassörska för Flemingsbergs IK, menar att bidragen ska anpassas utifrån efterfrågan.

 

– Det handlar inte om kvinnor eller män utan om hur många som utövar sporten, säger hon.

 

Kommunens dåliga bemötande

Utöver det lägre ekonomiska stödet upplever ridklubbarna i Huddinge dåligt bemötande från kommunen. Enligt Ellinor Carlén - ordförande på Gladö Ridsällskap, har tjänstemännen inget intresse av att föra ett samtal med ryttarföreningarna. Detta leder till att det blir svårare och tar längre tid att få igenom förändringar.

 

Huddinge ridklubbs gamla lokaler revs när kommunen ville bygga en ny skola. I samband med rivningen skulle de få en ny anläggning i Huddinge. Men när förlikningen ägde rum dök inte kommunen upp i förvaltningsrätten.

– Det säger ganska mycket om kommunens inställning, när de ger sig själva rätt att inte infinna sig. Man undrar om samma sak hade skett om det hade gällt en hockeyrink, säger Lotta Hallgren, ordförande på Huddinge Ridklubb.

 

De tvingades flytta sin verksamhet till Haninge kommun. Det blev svårare för eleverna att ta sig dit. Klubben blev tvungen att skaffa en ryttarbuss, som de själva får bekosta för att eleverna ska kunna ta sig till anläggningen.

 

Ridklubben ansökte om hyresbidrag från kommunen, de uppfyllde alla regler som krävdes för att få bidraget. När de skickade in sin ansökan gick kommunen upp till kommunfullmäktige och ändrade reglerna. Enligt de nya reglerna ska anläggningen ligga i Huddinge kommun för att få bidrag. Eftersom klubben blev tvungen att flytta till Haninge fick de inte bidraget.

 

– Ytterligare ett problem är att kommunen bara satsar på ridskolorna och inte på privatryttare. Kommunen skulle behöva satsa mer på ridverksamheter utanför ridskolorna för att det ska bli attraktivt långt upp i åldrarna, då många slutar på ridskola i tidiga tonåren, säger Lotta Hallgren.