Könsfördelning av kvinnor/män i Huddinges kommunala bolagsstyrelser.

Könsfördelning av kvinnor/män i Huddinges kommunala bolagsstyrelser. Bilden är ett montage. Graf: Felicia Emanuelsson.

Ojämn könsfördelning i kommunens bolagsstyrelser

Av Henrietta Jeansson Alalehto, Isak Jarnehäll
På två av tre platser i Huddinges kommunala bolagsstyrelser sitter män. Regeringen har tidigare föreslagit kvotering som lösning på ojämn könsfördelning i bolagsstyrelser, men Huddinges lokala politiker ser inte detta som en direkt lösning på problemet.
Huge Bostäder AB: 5/12
Huddinge Samhällsfastigheter: 3/5
SRV: 1/2
Stockholm vatten: 0/1
Södertörns Energi AB: 1/3
Södertörns fjärrvärme AB: 2/4
Söderenergi AB: 0/2

Källa: Huddinge kommun

– Moderaterna är emot kvotering. Det är fel grund till att rekrytera folk på, säger Erik Ottoson, kretsordförande för Moderaterna Huddinge.

Huddinge kommun äger två aktiebolag och är delägare i ytterligare fem. Sammanlagt tillsätter Huddinge 29 poster i samtliga bolagsstyrelser. I vår kartläggning av Huddinges kommunala bolagsstyrelser ser vi att endast 11 av dessa 29 platser fylls av kvinnor. Kommunen är delägare i Söderenergi AB och har två platser i styrelsen. Båda tillsatta är män.

Att män generellt är överrepresenterade i bolagsstyrelser är ett brett problem. I fjol granskade Dagens samhälle könsfördelningen i dessa. Totalt undersöktes 1300 kommunala bolagsstyrelser i 274 kommuner. Resultatet – endast 31 procent av alla ledamöter var kvinnor.

– Vi vet att kvinnor har ett maktunderskott i samhället. Män dominerar inom politiken och näringslivet, vilket är bekymmersamt, säger Magnus Jacobson, kommunikationsstrateg för hälsa och jämställdhet på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Varje parti i Huddinge kommun nominerar själva kandidater till bolagsstyrelserna. Det är en princip som både Magnus Jacobson och de lokala politikerna värnar om.

– Vi värnar om det lokala självstyret, så generellt vänder vi oss mot statlig reglering av sånt vi tycker ska beslutas lokalt, säger Magnus Jacobson.

Sara Heelge Vikmång, gruppledare för Socialdemokraterna och oppositionsråd i Huddinge, håller med om att det är en viktig princip att varje parti får nominera sina kandidater. Men Socialdemokraterna i Huddinge utesluter inte kvotering helt.

– Kanske som ett sista verktyg, men jag ser hellre att vi jobbar med förändring i våra nomineringsprocesser. Socialdemokraterna har redan som princip att nominera varannan kvinna, säger Sara Heelge Vikmång.

Tidigare har regeringen lagt fram ett förslag om kvotering i börsbolag men förslaget röstades ner 2017. Ändå är flera riksdagspartier positiva till kvotering av styrelser, både i offentlig som privat sektor. Men Moderaterna i Huddinge tycker inte att det är rätt väg.

– Det är tråkigt att fokus hamnar på vilket kön personen har, säger Erik Ottoson (M).

Han tror att mäns överrepresentation i de kommunala bolagsstyrelserna beror på att färre kvinnor engagerar sig lokalt.

– Jag är övertygad om att representationen av både ålder och kön hade blivit bättre om vi hade fler att välja på. Till dess att man kan locka fler människor att engagera sig politiskt så kommer vi att ha ett underskott på både män och kvinnor, säger Erik Ottosson.

Det här håller inte SKL:s Magnus Jacobson med om, eftersom det generellt är större andel kvinnor i kommunfullmäktige än i bolagsstyrelser i hela landet. Men han ser ändå att utvecklingen är positiv.

– Vi kan se att andelen kvinnor i kommunala bolagsstyrelser ökar, säger Magnus Jacobson.

Sara Heelge Vikmång har en enkel lösning på problemet.

– Ett sätt att få mer jämställda styrelser är att rösta på partier som tycker jämställdhet är viktigt.