Många klagar på kalla lägenheter. Foto: Pixabay.com

Kall väntan på värme

Av Melvin Flodkvist Andersson, David Gidén Hember
Under flera års tid har hyresgäster i Huge bostäders hyreshus klagat på kylan i sina lägenheter. Det visar sig att den som är missnöjd med temperaturen i sin bostad kan få vänta i flera månader och i vissa fall upp till ett år innan klagomålet undersöks.

– Vi är många som tagit upp den här frågan i flera års tid, med det har inte blivit bättre, säger hyresgästen Lena som bor vid Sjödalstorget i centrala Huddinge. 

Att missnöjet mot det kommunala bostadsbolaget Huges kalla lägenheter är stort går att se i bland annat Facebook-gruppen “Vårt eget Huddinge” och i de klagomål kommunen tagit emot. Enligt Lena är Huges förklaring på problemet att termostaten som reglerar värmen inte hänger med när temperaturen utomhus växlar. Detta är något Huge bostäders kommunikationschef Cristina Gonzalez Pons bekräftar.

– Det kan ta några veckor innan det blir 19-20 grader i alla lägenheter. Denna kyla har kommit ganska plötsligt, säger hon.

Klagomålshandlingar

Gunilla Helmerson, Huge bostäders ordförande, säger att man inte har något speciellt “klagoregister” och att det därför är svårt att ta fram alla klagomål. Huge bostäder förvaltar många tusen bostäder och mer specifika adresser krävs för att ta del av materialet, förklarar hon.

Hyresgäster som inte fått respons från Huge kan i nästa instans vända sig direkt till Huddinge kommun. Dit har sedan 2015, ett 20-tal hyresgäster vänt sig angående inomhustemperaturer under Folkhälsomyndighetens riktlinjer (20-23 grader). Flera av dessa ärenden har dragit ut på tiden, i något fall upp emot ett år.

"Det är så kallt att vi använder ett eget el-element", kan man läsa i ett av klagomålen kommunen mottagit.

Andra boende berättar att de också skaffat portabla element. I ett flertal fall är problemen med kalla lägenheter som störst under hösten. Det kan därför bli problematiskt när hyresgästerna får vänta så pass länge innan deras klagomål tas hand om. När Huge till slut skickat personal till de drabbades lägenheter har problemet ofta gått över, för att sedan återkomma igen året därpå.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas en inomhustemperatur mellan 20-23 grader och extra hänsyn ska tas gentemot känsliga grupper som äldre, funktionsnedsatta och människor med låg ämnesomsättning. I dessa fall ska temperaturen vara minst två grader högre. Dessa riktlinjer överensstämmer med Huge bostäders riktlinjer vi har tagit del av, men det är många av de boende som upplever att riktlinjerna periodvis inte följs.

Till tidningen Metro säger Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg, att man får räkna med att det är lite kallt innan systemen kommit igång, men att man inte ska acceptera att det är kallt i en vecka.

Huge bostäder om kritiken

Huges kommunikationschef Cristina Gonzalez Pons säger däremot att det tar några veckor för värmen att spridas.

På frågan om huruvida Huge bostäder har någon plan på hur de kan bli bättre, och se till att temperaturerna håller sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer svarar kommunikationschefen Cristina Gonzalez Pons att det inte går att göra så mycket mer än de redan gör.  

– Det är såhär värmen fungerar på de flesta ställen.