En korridor i skolan. / Foto: Lars Jakobsson

Skolgården. / Foto: Alice Holmström

Mest skolpeng men många klagomål

Av Alice Holmström, Lasse Jakobsson
Misshandel, nedskärningar och obekväm arbetsmiljö. Under hösten har flera klagomål inkommit till kommunen gällande Annerstaskolan i Flemingsberg.
Antal elever: 540
Antal lärare: 50
Skolans ledord: Mångfald, glädje och fokus

Bara under höstmånaderna har det inkommit upp emot tio klagomål om missförhållanden på Annerstaskolan. Ett klagomål hävdar att ledningen inte tar sitt ansvar och att skolan inte kan garantera säkerhet eller stöd för barnen. I ett annat påpekar man dålig hantering efter en fysisk misshandel. Ledningen vidtog inga åtgärder för den elev som utförde misshandeln. Den utsatte eleven vågar inte längre gå till skolan och vårdnadshavarna känner sig nu tvingade att söka ny skola till barnet. Skolan erbjuder ingen hemundervisning under tiden och eleven är rädd att halka efter i skolarbetet.

Annerstaskolan har en fjärdedel mer i skolpeng än övriga skolor i kommunen. Skolpeng är det belopp varje elev tilldelas av kommunen. Det borde bidra till fler behöriga lärare, friskare personal och bättre skolresultat. Istället har de anställt unga människor utan kompetens och alldeles för höga löner har betalats ut, anser Jelena Drenjanin (M), kommunalråd i Huddinge.

Hon berättar att skolan har ett underskott på 4 miljoner kronor och att Annerstaskolan fått mest pengar av alla skolor i hela kommunen. Nu har skolan tre år på sig att betala tillbaka underskottet och det kommer att påverka skolans verksamhet.

– Jag förstår att föräldrarna blir upprörda när de läser att skolan ska spara. Men de måste förstå att deras barns skola får mer pengar än någon annan skola i hela Huddinge kommun. Ändå har man misslyckats med att nå bra resultat, säger Jelena Drenjanin.

 

Flera rektorsbyten

 

Jelena Drenjanin menar att missförhållanden kan bero på alla rektorer som varit anställda under årens gång. Det har varit inhyrda rektorer från bemanningsföretag som funnits för att täcka upp medan skolan har letat efter en fast rektor. Rektorerna har inte klarat av att hålla budgeten och lämnat sina dåliga beslut i händerna på efterträdarna.

Renas Kherzi har varit fast rektor på Annerstaskolan sedan februari. Hon förklarar att kritiken och klagomålen tas på stort allvar och med stor respekt. Hon är medveten om att föräldrar förlorat tillit till skolan och att det finns en del att jobba på.

– Resan börjar i klassrummen och vi har anordnat föräldrakvällar också, säger Renas Kherzi.

Hon säger att kommunikationen mellan lärare och föräldrar måste bli bättre då målet är att utbilda barnen tillsammans. Vidare menar hon att det är en mångkulturell skola och då måste man försöka hitta koder för att förstå varandra och tänka på att alla inte har samma bakgrund.

En medarbetare, som vill vara anonym, berättar om sin erfarenhet av skolan. Det var bättre förr i tiden med mindre klasser och mer behörig personal. Lärare på skolan har hand om klasser där många är diagnostiserade på pappret och även mår psykiskt dåligt. På grund av besparingarna har det skurits ner på stödlärare och eleverna kan inte garanteras det stöd de behöver i undervisningen.

– Ungdomarna har fullt upp med att vara unga, det är en jobbig period med hormoner och olika val. Att ha en osäker skolgång gör det inte lättare. Eleverna är vår framtid och vi måste kunna bemöta kraven. Jag älskar den här skolan, därför är jag kvar och kämpar.