Huddinge Kommunhus. Foto: Johan Bratell

Huddinges skolor - dyrast i länet

Av Johan Bratell, Tim Dahlbacka
Av länets alla kommuner har Huddinge den högsta lokalkostnaden per grundskoleelev och år. Totalt sett är kostnaden över 25 procent högre i Huddinge än snittet i Stockholms län. Samtidigt visar hyresvärden Huddinge samhällsfastigheter upp en vinstmarginal på 82,6 procent.
Siffrorna är hämtade från Skolverkets egna statistikdatabas Siris. Vi har jämfört kostnaden per elev och år mellan alla 26 kommuner i länet och resultaten är nedslående för Huddinge.

– Vi har legat högt och vi har noterat det. Det är något vi håller på att jobba med, säger Jelena Drenjanin (M), som är ordförande för grundskolenämnden i Huddinge.

Under 9 av de senaste 10 åren har Huddinge legat över länssnittet för lokalkostnader per elev. Under 2017 låg man mer än 25 procent över snittet för länet, samtidigt som grundskolenämnden redovisade ett underskott på 15 miljoner. I verksamhetsberättelsen framgår att en av orsakerna är att man budgeterat för fler elever än vad som har börjat, totalt rör det sig om 64 elever.

Jelena Drenjanin (M) är den politiker som är ytterst ansvarig för grundskolan i kommunen. Hon menar att det är flera olika faktorer som spelar in för att Huddinge har högst kostnader i länet.

– Grunden för underskottet är att det finns skolor som inte har klarat sin budget, man har gjort av med mer pengar än vad man har. Vi har jobbat ikapp under året och räknar med att vi är i balans nu, säger Jelena Drenjanin.

 

Hur kommer det sig att Huddinge kommun ligger över 25 procent över snittet för lokalkostnad per elev?

– Våra skolor håller väldigt hög kvalitet, men vi håller på att se över det också. Inför 2019 kommer vi ha en annan hyresmodell. Hittills har våra avtal varit ”all inclusive”-avtal där alla tjänster har ingått. En annan kommun kanske har redovisat kallhyran och lagt andra kostnader som uppvärmning under andra poster. När man då samlar in statistik finns det skillnader mellan hur olika kommuner rapporterar sina olika poster.

Så du menar att skolverkets mätmetoder är missvisande?

– Nej, eller, alla siffror är missvisande på ett sätt när man mäter olika saker.

Huddinge kommun hyr sina lokaler av Huddinge samhällsfastigheter som är ett fastighetsbolag i sin tur ägs av Huddinge kommun. 2017 delades företaget Huge fastigheter upp i två bolag: Huge bostäder och Huddinge samhällsfastigheter. Under samma år visade Huddinge samhällsfastigheter en vinstmarginal på 82,6 procent. Detta beror enligt uppgifter på att man varit affärsmässig och hyrorna har blivit därefter. Numera beskriver man sig istället som ett förvaltningsbolag åt kommunen.

Vi har talat med en tjänsteman på bolaget som vill förbli anonym. När vi ställer frågan om varför Huddinge ligger så pass högt över snittet säger han att varje kommun räknar på sitt sätt, men att det ska inte skilja jättemycket egentligen. Han nämner också att ett nytt avtal är på gång och att hyrorna kommer bli lägre som en följd av det.

Varför kommer ni ändra avtalet?

– Det tidigare avtalet var inte ens ett riktigt avtal, det fanns bara olika beslut i kommunen hur vi skulle göra. Det var inte bra och det var otydligt vad som gällde.

Tjänstemannen berättar att han tidigare har jobbat på kommunen och att man där upplevde att hyrorna var för höga.

Varför har inget gjorts åt detta tidigare?

– Det har varit på gång länge men inte blivit av på grund av omorganisationer inom bolaget och byte av ledning till exempel. Ett avtal var klart redan 2014 men ibland tar det längre tid än det borde.