Delade åsikter om säkerhetsarbetet i Huddinge

Av Ophelia Larsson & Sanja Nystrand
Huddinge kommun har under hösten drabbats av flera uppmärksammade våldsbrott. Invånarna vill se ökat arbete med säkerhet från kommunens sida. “Skulle ni själva vilja bo i ett område där oroligheterna bara växer?” står det i ett klagomål som kommunen fått in.

När 21-åriga Shayan Gaff sköts till döds i Segeltorp väcktes en större oro bland Huddingebor. ”Tänk om ett eller flera barn hamnar mitt i skottlinjen nästa gång,” skriver en oroad förälder till kommunen. Höstens oroligheter med bilbränder och skottlossningar har uppmärksammats i klagomål till kommunen och i grupper på Facebook.

 

Huddinge kommuns vision är att “Huddinge ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas i kommunen, där få oönskade händelser sker.”Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare på Huddinge kommun, menar att man jobbar hårt med det, främst genom samarbete med lokalpolisen och räddningstjänsten.

– Vi går gemensamt igenom hur vi kan sänka brottsligheten och höja tryggheten. Kommunen kan inte bara gå in och fixa något, utan vi måste jobba tillsammans, säger hon.  

 

Arbetet med Embrace

Klockerud lyfter att arbete med säkerhet inte handlar om snabba lösningar. Det senaste året har kommunen börjat jobba med Embrace, ett digitalt verktyg för kartläggning och analys. Tjänsten kostar kommunen 8 500 kr i månaden, men Klockerud ser värdet i att kommunen kan planera sitt arbete långsiktigt.  Embrace ger en överblicksbild av upprepade incidenter och när det är som mest oroligt i olika områden.

– Vi kan se om det finns en våg vid någon tidpunkt. På vintern ökar antal inbrott. Då gör vi en kampanj hur man skyddar sig mot inbrott och låter även polisen röra sig i området. Så stör de eventuella inbrottstjuvar.   

 

“Vi medborgare vet väldigt lite”

En annan viktig del i arbetet är trygghetsdialoger. De utförs en gång i månaden i olika delar av kommunen, men anpassas lokalt.

–Vi kan inte göra samma sak överallt, för vad personer är oroliga för skiljer sig. Huddinge är en väldigt stor kommun, vi har både lantbruk och flera miljonprogram. Vi måste lyssna på alla, säger Klockerud.

 

Men alla håller inte med. Huddingebon Oskar Ray-Frayssinet har varit synlig i media för sitt engagemang i att höja säkerheten i kommunen. Han menar att arbetet med trygghet är väldigt tyst. .

– Vi medborgare vet väldigt lite om vad kommunen vill göra för att öka tryggheten. De lämnar nästan inget utrymme för oss som bor här att lämna åsikter på förslag.   

 

Frayssinet är inte ensam med sina åsikter bland kommunens invånare. Sabina Isil är också boende i Huddinge och tycker även hon att man inte märker av kommunens arbete.

– Det saknas idag en öppen dialog mellan kommunen och invånarna. En plattform för kommunen att upplysa om sitt arbete för att skapa säkerhet och där invånarna kan komma med förslag, ställa frågor och lämna synpunkter.  Det är så typiskt Huddinge kommun att inte ha något större intresse av dialog med invånarna.

 

Isil reagerar även på de stora skillnader av arbete som utförs i kommunens olika delar. Hon anser att kommunen endast satsar på trivsel och trygghet i vissa områden.

 

Men Klockerud menar att kommunen måste tänka strategiskt. Områden där personer känner sig minst säkra prioriteras.

– Mycket fokus har legat på Skogås och Vårby, som är klassade som utsatta av polisen. Vissa områden sticker ut, medan i vissa händer det ingenting.

 

Tryggare Sverige

Det är inte bara säkerheten som påverkar tryggheten menar Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige. Han förklarar att klotter, skadegörelse och trasiga lampor påverkar individens trygghet.

– Förvaltningens betydelse kan inte underskattas om vi vill öka tryggheten, säger Lindgren.

 

Lindgren menar att det är många kommuner idag som kastar sig in i lösningar utan att veta vad den faktiska orsaken till problemet är. För att öka säkerheten på en plats krävs det strategiskt och långsiktigt arbete. Hans personliga åsikt är att Huddinge kommun verkligen tar sitt säkerhets- och trygghetsarbete på allvar.