Få lärare trots höga löner i Huddinge

Av Kamila Lubas och Maja Liebler
Huddinge ligger i toppen av de 290 kommuner i Sverige inom lärarlöner men hamnade på sista plats i lärartäthet. Medellönen för en grundskolelärare i Huddinge ligger runt 36 000, men kan tjäna upp till 48 000 kronor i månaden.

Sedan 2016 har Huddinge kommun legat i framkant med höga löner för lärare. Högst är medellönen på Kungsklippeskolan men de riktigt höga lönerna går att hitta på Glömstaskolan, Balingssnässkolan och Annerstaskolan (se grafik nedan).

Trots lönerna är lärartätheten låg. Skolorna i Huddinge kommun har behövt göra mer eller mindre nedskärningar och det har lett till fler elever per lärare. Detta för att skolorna inte hade sparat några pengar inför höjningen av lönerna. Det är stor brist på grundskollärare i hela landet. Därför konkurrerar kommunerna med varandra om att locka till sig lärare. I Stockholm hoppar många lärare mellan kommunerna för att kunna höja sin egen lön. I Lärarförbundets rankning av var lärare tjänar mest låg Huddinge kommun på tredje plats i Sverige 2017, i år hamnade kommunen på trettonde plats.

– När vi rekryterar lärare gör vi ingen medveten satsning att behålla platsen i lönerankning. Trots att placeringen sjönk behöver det inte betyda att Huddinge har sänkt löner, det kan vara att andra kommuner höjer sina, säger Joakim Östling, verksamhetschef för grundskolor i Huddinge kommun.

Höga löner kan även ge motsatt effekt. Enligt Lärarförbundet lämnade 167 lärare sina jobb i Huddinge 2016 efter att nyanställda fått lika höga löner som de erfarna lärarna. Även många outbildade lärare tjänar lika mycket eller mer än utbildade lärare.

– Att outbildade tjänar mer än utbildade beror på vilka uppdrag lärarna får, beroende på uppdrag kan du tjäna mer eller mindre. Vissa outbildade lärare kan få andra arbetsuppgifter som kräver mer jobb, då skiljer det sig vilken lön behövs, säger Joakim Östling.

Detta gör att erfarna lärare som jobbat i kommunen i flera år väljer att byta arbetsgivare och kommun för bättre lön.

Även Lärarnas Riksförbund har tagit fram statistik över löner, den visar på en genomsnittig lön på 33 719 kronor i Stockholms län. Enligt Skolvärlden tjänar lärare i Stockholm stad, Nacka, Huddinge och Salem mest.

Även fast lönerna är höga, ligger Huddinge kommun sämst i landet inom kategorin lärartäthet enligt Lärarförbundets rankning 2018. Från plats 288 föll kommunen ner till 290, vilket är sista platsen. Att lärartätheten är så låg påverkar det både lärare och elever. Lärarna kan ha över 30 elever per klass och fokus på var och en minskar.

– Vi jobbar framåt för att få fler legitimerade lärare och det är självklart att vi vill ha duktiga pedagoger. Därför är lärarlöner viktiga för oss och vi är högst medvetna om dem, säger Joakim Östling.