Pensionär med rullator. Foto: pixabay

Hemtjänsten bland de sämsta i Sverige

Av Sara Malmborg & Simon Mahlstedt
Hemtjänsten i Huddinge håller låg kvalité jämfört med övriga kommuner i landet. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. Däremot varierar omdömena för hemtjänstföretagen. Vissa rankas betydligt bättre än andra.
Helhetssyn:
Plats 266 av 290 kommuner
Förtroende för personalen: Fjärde sämst i Sthlm
Personal utför sina uppgifter: Tredje sämst i Sthlm

Det är främst trygghet, förtroendet för personalen och hur väl de utför sina arbetsuppgifter som Huddingeborna rankar lågt. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning om vad äldre tycker om kvaliteten i hemtjänsten, både bland privata- och offentliga aktörer.

 

Sedan 2012 har Huddinge fått låga omdömen. Flera äldre brukare av hemtjänsten upplever dålig kommunikation mellan dem och personalen. De menar att det leder till missförstånd och otrygghet. Kommunens ordförande i äldreomsorgsnämnden Love Bergström (M), menar att missnöjet delvis beror på en ökad andel äldre vilket kräver mer resurser.

– Idag har vi även en grupp äldre som vet hur man tar för sig. De ställer krav och det är bra. De vet vad de har rätt till och de ser också till att få det, säger Bergström (M), politisk ansvarig för hemtjänsten i Huddinge.

 

Stora skillnader inom hemtjänsten

Förtroendet för Huddinges olika aktörer inom hemtjänsten, kommunala och privata, varierar. Av alla utförare är det en privat aktör som har fått sämst omdöme. De ligger långt under rikssnittet. Bergström (M) menar dock att kommunen har bra uppföljning och rutiner för att kvalitetssäkra hemtjänsten hos privata företag.

– Vi har strikta krav på vilka som får erbjuda hemtjänst i kommunen. De privata aktörerna följs upp kontinuerligt och håller de inte tillräckligt bra kvalité tar vi bort dem.

 

Även den kommunala hemtjänsten utmärker sig med flera missnöjda brukare. Det är framför allt Stuvsta hemtjänst som har fått dåliga omdömen, följt av Flemingsberg. De placeras lågt i jämförelse med Sveriges kommuner. På andra platser får den kommunala hemtjänsten däremot goda betyg, ändå är det samma personal inom hela verksamheten.

– Jag har svårt att se att missnöjet på specifika platser beror på personalen. Samtliga jobbar runt om i hela kommunen, säger Bergström (M).

 

Oppositionen kritisk

Nurcan Gültekin (S), opposition i äldreomsorgsnämnden, känner inte till undersökningen men tycker att Huddinge har en bra hemtjänst. Hon är däremot inte nöjd med styret i nämnden och ser stor förbättringspotential.

– Jag tycker inte att de gör tillräckligt, men det handlar om resursfördelning. Det går att förbättra arbetsmiljön. Det ger både personalen och de äldre mer trygghet, säger Gültekin (S).

 

Personalen ofta sen

För att få bättre koll på personalen inom hemtjänsten har Huddinge nyligen gjort om sitt tidrapporteringssystem.

– När du kommer till platsen loggar du in och när du går därifrån loggar du ut. Då syns det hur länge personalen har varit hos brukaren, säger Bergström (M).

 

Trots det nya systemet har kommunen mottagit flera klagomål om att personalen sällan kommer i tid. Enligt uppgift till Nytt i Flempan loggar personal ibland in och lämnar sedan platsen utan att utföra sina arbetsuppgifter. En stund senare kommer de tillbaka och loggar ut.

– Om det stämmer hoppas jag att det är ett av företagen som vi har sagt upp under året, säger Bergström (M).

 

Ambition om att förbättra hemtjänsten

Enligt Bergström (M) har den kommunala hemtjänsten effektiviserats det senaste året. Personalen har idag mer tid med brukarna och ägnar mindre tid åt transport. Kommunen tittar mycket på hur privata utförare jobbar, som ofta får högre betyg än den kommunala hemtjänsten i kommunens egna undersökningar. Det tror Bergström (M) beror på att privata utförare jobbar med mindre områden, har färre personal och mer tid hos brukarna.

– I slutändan handlar det om att ju mer tid vi är hos brukarna desto bättre resultat får vi, säger Bergström (M).