Malin Danielsson (L), ansvarig för samhällsbygnader i Huddine kommun. Foto: Josef Norin

Naturen får väja undan för väg 259

Av Hugo Månsson & Josef Norin
Trafikverket kommer att bygga projektet Tvärförbindelse Södertörn med stöd från Huddinge kommun. Cirka hälften av finansieringen saknas dock och såväl naturen som boenden nära arbetsplatsen kommer att drabbas.
Planeras påbörja: 2021
Planeras färdigt: 2028
Preliminära kostnader: 11 miljarder kronor
Sträcka: Cirka 20 kilometer, varav cirka 6 km tunnel

Tvärförbindelse Södertörn, väg 259, är en trafikled som ska gå från Jordbro till Vårby backe. Vägen har planerats sedan 60-talet och nu ser bygget ut att bli av – om vägen klarar Länsstyrelsens miljöundersökning. Malin Danielsson (L), ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun, menar att vägen är viktig för kommunens framtid.

– Syftet är att förbättra kollektivtrafiken, där bussar vid Glömstavägen tar tio minuter längre än de borde eftersom de är fast i bilköer. Det är transporter och kollektivtrafiken som är främsta anledningarna till att bygga väg 259.

 

Förhoppningen är att bygget ska påbörjas 2021 och vägen förväntas vara klar 2028/2029. Senaste ekonomiska beräkningen är 11 miljarder kronor och Trafikverket har avsatt drygt 5,5 miljarder kronor. Huddinge kommun vill att Trafikverket även ska stå för resten av summan.

– Vi hoppas att de skjuter till det i nästa plan för infrastruktur, säger Malin Danielsson (L).

 

Vägen skulle byggas för fem år sedan, men projektet stoppades i sista sekund då en undersökning visade att det skulle bli miljökonsekvenser för Flemingsbergsskogen. Trafikverkets lösning är tunnlar under två områden och Huddinge kommun hjälper till att finansiera tunneln vid Glömstadalen. Tunneln kostar cirka 1,5 miljarder kronor och Huddinge kommun bidrar med drygt 500 miljoner kronor av dessa medan Trafikverket står för resterande summa.

– Vi finansierar tunneln eftersom vi ser en stor vinst i att ha den. Vi kan bygga bostäder ovanpå tunneln, anser Malin Danielsson (L).

 

I en rapport från 2017 av Ekologigruppen på uppdrag av Trafikverket, gjordes en fågelinventering vid Lissmasjön. Reservatet utgörs till stor del av sjön, hyser en stor artrikedom och betraktas som en viktig plats för häckande fåglar. Flertalet arter, varav tre är rödlistade, häckar vid maderna i anslutning till sjön som omfattas av artskyddsförordningen.

– Vi är inte jättenöjda med lösningen när det kommer till Lissma, framför allt när det gäller hur man placerar avfarten. Vi hade hellre sett att avfarten är längre bort för att spara på naturen. Det blir väldigt nära Lissmasjön nu, säger Malin Danielsson (L).

 

Flera fågelarter vid sjön beskrivs som störningskänsliga och tvärförbindelsen kommer att påverka miljön vid Lissmasjön. Likaså riskerar grod- och kräldjur enligt trafikverkets rapporter att påverkas av bygget av en ny trafikled.

 

Även personer som bor eller arbetar intill vägen kommer drabbas av buller. Det framgår av Trafikverkets undersökning som bedömer och mäter buller. Många bostäder och fastigheter riskerar högsta bullernivå, enligt mätningen, något som Malin Danielsson (L) är medveten om.

– Där är det jätteviktigt att vi jobbar tillsammans för bra bullerskydd av olika slag. Det finns många bra sätt för att minska buller. Är det privatpersoner som drabbas får de vända sig till Trafikverket.

 

Tvärförbindelse Södertörn är en väg som är tänkt att avlasta mängden trafik i Haninge och Huddinge. Men trots fördelarna ser det ut som att det kan innebära konsekvenser för både natur och boende.