Huddinges sjukhus har för få sjuksköterskor

Av Kovan Alshawish
Bristen på sjuksköterskor ligger bakom att två patienter förlorat sitt liv på Huddinge sjukhus de senaste två åren. Även om allt fler vill bli sjuksköterskor kommer bristen att bestå.

 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har gjort två Lex Maria-anmälningar efter att två patienter avlidit under de senaste två åren. Anledningen till båda dödsfallen är brist på sjuksköterskor enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Båda patienterna hade flyttats till en annan avdelning på grund av platsbrist, men på den nya avdelningen saknades kunskaper om deras sjukdom. 

 

– Resurserna var kanske inte fördelade fullt ut på bästa sätt. Men den absolut största orsaken till vårdplatsbristen är bristen på sjuksköterskor. I länet får vi nästan inga svar alls på jobbannonserna, säger patientområdeschefen Lennart Adamsson till nyhetsbyrån Siren. 

Han fortsätter att berätta för tidningen Vårdfokus att detta varken var första eller sista gången det händer. 

 

Personal- och vårdplatsbristen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är stor, enligt tidningen Vårdfokus. Sommaren 2017 var det minst tolv patienter som inte opererades i tid, vilket orsakade att två patienter avled under vintern. 

 

Enligt pressansvarig på Karolinska sjukhuset finns inga exakta siffror på hur många sjuksköterskor som behövs. Men på Karolinska Universitetssjukhusets hemsida under lediga jobb finns 74 annonser där man söker sjuksköterskor. Totalt har sjukhuset 163 jobbannonser på sin hemsida.  

 

 

Ett problem i hela Sverige

Personalbristen är ett nationellt problem. Enligt SCB är bristen extra stor bland specialsjuksköterskor.  85 procent av arbetsgivarna upplever att det är finns för få nyutexaminerade specialistsjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

Sveriges kommuner och landsting publicerade en artikel om att Sverige kommer att behöva fler sjuksköterskor. Bara de kommande sju åren behövs 38 900 nya sjuksköterskor eftersom Sveriges befolkning ökar. Dessutom går många sjuksköterskor i pension, vilket bidrar till att ännu fler nyutexaminerade sjuksköterskor behövs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal personer som började plugga till sjuksköterska har ökat under de fyra senaste åren, men räcker inte för att fylla behoven. Förra året antogs nästan 2600 personer till det treåriga sjuksköterskeprogrammet enligt UKÄ.