Lika många arbetspass, lägre lön

Av Faride Husseini
Sverige ligger i topp när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor bland EU-länder. Men trots det har vi ändå en lång väg kvar till att nå målet med jämställdhet.

Länge har kvinnor i samma yrke och med samma yrkeserfarenhet som män fått mindre betalt på grund av sitt kön. Enligt en forskning som har genomförts av Medlingsinstitutet har löneskillnaden minskat med 0,7 procent år 2017 och kvinnor har 88,7 procent av mäns lön. I sin rapport “Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017” påpekar Medlingsinstitutet att löneskillnaden dels beror på att kvinnor ofta har arbete med lägre status än män och att höjningen beror på att fler kvinnor har blivit chefer. 

Löneskillnader i helhet beror också på utbildning, ålder och yrken som utförs av kvinnor och män. Färre kvinnor är anställda som chefer, politiker eller liknande.

Jag har tagit del av lönespecifikation för anställd skolpersonal (lärare) i Huddinge kommun och jämför löneskillnaden mellan fyra olika yrken inom skolan mellan 2015 och 2018.

 

 

Lönespecifikation för anställd skolpersonal i Huddinge kommun.

Sandra Höglund är lärarestudent på Södertörns högskola och går tredje terminen. Hon tycker att det här med ojämställda löner är något vi borde skämmas över i Sverige.

- Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi löser de ojämställda lönesatsningarna. Det finns inte en enda logisk förklaring till att en kvinna ska få lägre lön än en man, säger hon.

Hon säger med eftertryck att i dagens samhälle har både kvinnor och män lika mycket ansvar för familjens försörjning och varför ska kvinnan få mindre betalt för samma arbete som mannen?

I sin rapport “Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017” skriver Medlingsinstitutet att “En viktig förklaring till att kvinnors och mäns genomsnittslöner skiljer sig åt är den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken och att dessa yrken har olika lönenivåer”

Detta är en annan diskussion men att kvinnor och män arbetar i olika yrken och dessa yrken har olika lönenivåer är en viktig förklaring till att lönerna är ojämna. Jag kollade även på löneskillnaden för anställda sjukvårdspersonalen i Huddinge kommun 2015 och 2016 och statistiken visar en ökning på lönen.

Lönespecifikation för anställd sjukvårdspersonal i Huddinge kommun.

Soha Albowi, student på Södertörns högskola, tycker att Sverige är på god väg mot stora förändringar inom jämställdheten.

- Jag tycker att vi ligger bra till. Så klart att det inte räcker, men kollar man på andra länder och jämför ska vi vara glada över att vi ligger i topp när det gäller jämställdhet. Men 100 procent jämställda är vi inte och jag tycker att vi har en bit kvar, säger hon.