Stor ökning av anmälda våldtäkter i Huddinge

2018 anmäldes drygt tjugo procent fler våldtäkter i Huddinge jämfört med 2017. Av de fem största kommunerna i Södertörn står endast Södertälje för en likartad ökning.

Var femte dag anmäldes en våldtäkt i Huddinge förra året. Sammanlagt 67 våldtäkter anmäldes till polisen 2018 vilket är den högsta siffran på sju år. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Nytt i Flempan tagit fram.

Inte sedan 2011 har större siffror redovisats då 78 anmälningar av våldtäkt rapporterades. Siffran 2018 är även den näst högsta som redovisats på över tjugo år.

Ingalill Söderberg (DP), ordförande för trygghets- och delaktighetsberedningen i Huddinge kommun, har svårt att finna en specifik förklaring till varför det har ökat.

– Hade det handlat om samtliga kommuner hade man kunnat peka på en större anmälningsbenägenhet efter metoo-uppropen. Men nu är det inte så och då är det svårt att veta exakt vad ökningen kan bero på.

Söderberg menar däremot att man arbetar med flera förebyggande åtgärder för att förbättra situationen. Huddinge kommun har utöver sin kvinnojour en nystartad satsning på kraftbyrån - en ungdomsjour som bland annat ska verka för ett porrfritt Huddinge. Något som kommunen vill ska förbättra kvinnosynen bland ungdomar.

Utöver det planerar trygghets och delaktighetsberedningen med en annan åtgärd, som Söderberg tror på

– Att arbeta med det fysiska utrymmet är viktigt. Med bättre belysning i parker och runt centrumen och anläggningarna däromkring.

– Men vi har även sett över all kameraövervakning i kommunen. Och kommer att utöka övervakningen till 2020. Många fler platser kommer att få en förbättrad kameraövervakning med bättre kameror och en övervakning som ska vara direkt kopplad till larmcentralen.

I jämförelse bland de fem största kommunerna i Södertörn minskar antalet anmälningar i Botkyrka, Haninge och Tyresö. Men i Södertälje och Huddinge har det gått i motsatt riktning.

Södertälje står för den största ökningen av antalet anmälda våldtäkter mellan 2017 och 2018, från 60 till 75 - en ökning på drygt 25 procent.

Men Huddinges 20 procent är inte långt efter Södertäljes dystra siffror.

På trygghets- och delaktighetsberedningen i Huddinge blickar man också utåt bortom kommungränsen, mot Stockholms kommun. För att kanske hitta andra sätt för att förbättra sitt egna trygghetsarbete och i förlängningen minska antalet våldtäkter.

– Stockholms kommun har börjat att följa en tydlig linje i deras trygghetsarbete som vi gärna vill följa upp, men det är i nuläget för tidigt att säga något om exakt vad det kan innebära för Huddinge då just det arbetet är i sin linda

 

frameborder="0" scrolling= "no"