Bild på sjön Orlången

Orlången. Foto: Clara Skjönberg Zahui

Kommunen kastar miljoner i sjön

Av Beppe Svensson, Clara Skjönberg Zahui
För fyra år sedan fattades ett beslut att rädda sjöarna Orlången och Trehörningen. 60 miljoner kronor avsattes men hittills har bara en tiondel av beloppet spenderats. Nu befarar kommunalrådet Christian Ottosson att projektet kan bli ännu dyrare.
Fosfor är ett näringsämne som, i för höga doser, orsakar övergödning i sjöar.
När det händer kan det bli mycket alger sjön och i slutändan leda till att vattnet blir giftigt att få i sig. Vanligast är då att barn blir sjuka när de badat och fått kallsupar. Förra året hade barn

 blivit dåliga efter att ha badat i Långsjön

.

För att få bukt med övergödningen i Orlången och Trehörningen har kommunen har planerat att lägga 60 miljoner kronor mellan 2015 och 2021. Enligt lagen ska sjöarnas vatten ha en viss kvalitet, vilket kommunerna delvis ska ansvara för. Men med tre år kvar har endast en tiondel spenderats för projektet.

 

Orsakerna till att mer inte gjorts beror på förseningar i arbetet. Nu tror Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge kommun, att slutnotan blir högre än planerat.

 

— Skulle vi uppdatera planen idag skulle det vara ett betydligt större belopp, säger han.

Han lägger också en del av ansvaret på Stockholm vatten och avfall, eftersom han anser att de borde vara med och finansiera större delar av åtgärdsprogrammet. Fred Erlandsson på Stockholm vatten och avfall tycker däremot att de gör tillräckligt.

 

— Vi ansvarar för den belastning som vår verksamhet orsakar.

 

Siffrorna pekar åt fel håll

Kommunens mål har varit att få ner fosforhalterna till 23 mikrogram per liter vatten i Orlången och 28 i Trehörningen. Vid senaste mätningen i slutet av 2018 låg nivåerna på 62 respektive 117 mikrogram per liter vatten, det är de högsta halterna på över fem år.

 

 

Akutåtgärd för 18 miljoner

I sommar vill kommunen göra en så kallad “fällning” i de två sjöarna vilket är en kostsam metod. Den går ut på att man blandar ner en aluminiumlösning i vattnet för att tillfälligt minska fosforhalterna i sjöarna. Hur långvariga effekter en sådan behandling får är osäkert, men det beräknas hålla i fem till tjugo år.

 

Kostnaden för detta uppskattas till cirka 18 miljoner för de två sjöarna, en kostnad kommunen tidigare hoppades kunna dela med Stockholm vatten och avfall. Trots prislappen och osäkerheten kring projektets resultat menar Christian Ottosson att det måste göras.  

 

– Det blir som en akutåtgärd. Vi måste följa lagen, så vi har inte så mycket att välja på.

 

Utan medfinansiering hoppas kommunen nu på att kunna använda investeringsstöd för att betala för behandlingarna av Orlången och Trehörningen. Om det faktiskt går att använda investeringsstöd för en åtgärd som fällning av fosfor utreds nu av kommunens revisorer.

 

Om Huddinge missar målen

Den lag som ställer krav på sjöarnas vattenkvalitet bygger på EU-direktiv. Vilka konsekvenserna blir om till exempel en kommun som Huddinge inte uppfyller kraven menar Christian Ottosson är oklart i dagsläget.

 

– Jag har inte riktigt svar på den frågan, det har vi inte i Sverige än. Men det skulle kunna bli sanktioner riktade mot Sverige i form av böter.

 

Ursprungligen var tidsgränsen för att uppnå EU:s mål år 2015, men den har blivit framflyttad två gånger och är nu bestämd till 2027.

 

Enligt Christian Ottosson behöver man göra ännu mer än åtgärdsprogrammet. Han tror att bättre lagstiftning skulle öka Huddinges möjligheter att vidta olika åtgärder. Dessutom tycker han att Huddingeborna själva kan göra mer.

 

— Jag tycker inte att man ska tvätta bilen på privat uppfart, vi behöver regler för sådant.