Eleverna Rita, Lina, Daniel & Hermela på Sjödalsgymnasiet. Foto: Amanda Gripenberg

Stress och ångest vanligt på gymnasiet

Av Elvis Enström, Amanda Gripenberg, Sandy El-Doukhi
Allt fler unga mår psykiskt dåligt - och det beror på skolarbetet. Huddinges skolpsykolog bedömer att ungefär en tredjedel av de elever som vänder sig till honom lider av skolrelaterad stress. Elever på Sjödalsgymnasiet menar att det är något fel på själva upplägget.
Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insats i Huddinge 2018:
22% av killarna & 38% av tjejerna mår inte bra i skolan.
50% av killarna & 69% av tjejerna upplever ständig stress över skolarbete.

Enligt Folkhälsomyndigheten har psykisk ohälsa bland unga ökat stadigt sedan mitten av 1980-talet. Statistiken från Huddinge kommun visar att ungdomar påverkas psykiskt av sin gymnasieutbildning. En stor del av ungdomarna mår inte bra och tjejer mår i regel sämre än killar.

Skolstress i Huddinge

En person som inte är förvånad över dessa siffror är psykologen Niklas Svensson. Niklas jobbar som skolpsykolog på alla fyra kommunala gymnasieskolor i Huddinge kommun och enligt honom blir ohälsosam stress i skolan allt vanligare.

– Jag skulle säga att ungefär en tredjedel av de elever som vänder sig till mig gör det på grund av skolrelaterad stress. Problemet blir definitivt vanligare men det uppmärksammas också mer då stigmat kring skolstressen försvinner.

Niklas tror att den största anledningen till denna psykiska påfrestning är kopplad till prestation. Han upplever exempelvis att stressen på Östra gymnasiet, en av Niklas arbetsplatser, är värre än på de andra gymnasieskolorna.

– Jag är rätt övertygad om att prestationsångest är den stora bidragande faktorn till studierelaterad stress. Skolstressen på Östra gymnasiet är generellt sett högst då det är högre antagningskrav och det finns en större kravbild. Det behöver inte betyda att elever på Östra gymnasiet mår sämre än elever på andra skolor i Huddinge, men den studierelaterade stressen är definitivt högst där kraven på prestation är som högst.

Tjejer mår sämre

Något som var slående i statistiken från Huddinge kommun var hur mycket sämre tjejer verkar må än killar. Exempelvis kan man läsa sig till att bara endast en procent av killarna svarade att de mår dåligt i gymnasiet medan för tjejer är siffran uppe på nästan nio procent. Niklas tror att det beror på en kombination av olika förutsättningar.

– Man kan absolut diskutera vad det beror på. Personligen upplever jag ofta att tjejer har lättare för att rapportera och prata om sina problem. Tjejer är mer benägna att söka vård när de behöver det. Därför tror jag att det finns ett stort mörkertal, många killar kanske mår sämre än vad dem vill erkänna.

Dåligt upplägg och planering

Rita, Daniel, Lina och Hermela är 18 samt 19 år gamla och går tredje året på Sjödalsgymnasiet med inriktning naturvetenskap. Alla fyra upplever stress som de förklarar på lite olika sätt. De främsta anledningarna till stressen är upplägget och dålig planering.

– En lärare ger oss mycket uppgifter som vi ska hinna bli klara med, men hon eller han tänker inte på att de andra lärarna gör samma sak. Vi hinner liksom inte med och allt blir halvklart. Man får dessutom sämre betyg på grund av det, säger Hermela.

Mår man dåligt, eller känner man sig stressad finns en kurator att vända sig till, dock noterar alla fyra eleverna att ingen gör det. Man föredrar att diskutera stressen med sina egna vänner och andra på skolan, alla lider ändå av samma problem.

Att Sjödalsgymnasiet har en skolpsykolog var inget eleverna kände till. De var förvånade över att det finns någon utöver kuratorn att vända sig till.

Som återkommande till ovanstående aspekt där det förklaras att tjejer mår sämre än killar, tydde svaren vi fick att detta faktum stämmer.