Erika Svärdh är kommunikationschef för social- och äldreomsorgsförvaltningen. Foto: Danilo Cassiani

Äldreboende blir allt bättre

Huddinge kommun har bland de sämsta hemtjänsterna i landet, visar en ny statistik från Socialstyrelsen. Äldreboendena visar dock en förbättring.

Socialstyrelsen har släppt ny statistik. Huddinge visar dåliga resultat inom hemtjänsten där helheten ligger på plats 261 av 288, samt hur tryggheten och bemötandet upplevs, vilket visar plats 258 av 288. Dock ligger Huddinge bättre till gällande inflytande och tid i hemtjänsten där de hamnat på plats 155 av 288.

Mellan år 2017 och 2018 har det skett en försämring inom hemtjänsten. Vi har varit i kontakt med Huddinge kommuns kommunikatör Erika Svärdh som förklarar varför det har skett.

– Inom hemtjänsten ser vi en försämring på samtliga kvalitetsområden mellan år 2017 och 2018. Den största förändringen gäller tillgängligheten som har minskat med fem procentenheter, säger Erika Svärdh.

Socialstyrelsens resultat visar att trygghet och bemötande inom hemtjänst ligger på plats 258 av 288. Och hemtjänst i sin helhet ligger på plats 261 av 288, vilket är en bit under medianen inom hela Sverige.

– Inom ett flertal kvalitetsområden visar hemtjänsten ett resultat som är sämre än genomsnittet för Stockholms län. Men även genomsnittet inom Stockholms län har minskat, säger Erika Svärdh.

Källa: Socialstyrelsen. Foto: Fahir Pepelar.

 

Men Erika Svärdh förklarar att försämringen har skett främst hos de privata utövarna. Men att kommunen själv inte heller visar positiva resultat. Dock har man gjort flera förändringar inom hemtjänsten i kommunen för att kunna bemöta boendenas behov.

– Vi har bildat en ny enhet för insatser på natten och för trygghetslarm. Nattgruppen ansvarar för samtliga boende för alla utförare mellan 21:00 och 07:00. Man har också schemalagt så att tiden planeras mer effektivt, vilket leder till att man spenderar mer tid hos boendena, säger Erika Svärdh.

Äldreboende – en förbättring

Erika Svärdh förklarar att det har skett en markant förbättring inom äldreboenden i Huddinge mellan 2017 och 2018.

– Största förändringen finns inom kvalitetsområdet Gott bemötande där resultatet är fyra procentenheter bättre än resultatet 2017, säger Erika Svärdh.

Erika Svärdh förklarar att Huddinge har tillsammans med Norrtälje kommun det högsta resultatet gällande trygghet på sitt boende med 92 procent år 2018, vilket är en ökning från tidigare år från 87 procent.

– En anledning till att det har skett en förbättring är för att de som bor på äldreboende upplever att det är enklare att få träffa sjuksköterskor vid behov. Det har då ökat från 77 procent från år 2017 till 83 procent år 2018, säger Erika Svärdh.

Det har skett en tydlig förbättring gällande gott bemötande på äldreboende. Erika Svärdh menar att det har ökat med fyra procentenheter. Resultat från Socialstyrelsen visar att Huddinge ligger på plats 196 av 252, vilket visar att de ligger under medianen inom riket. Men Erika Svärdh förklarar att Huddinge visar en högre genomsnitt inom Stockholm län.

– Det största ökningen har skett bland kvinnor som är mycket mer nöjda år 2018. Man har arbetat mycket med personkoncentrerad vård i Björnkulla som har visat goda resultat. Vi har fler boenden som har fått certifieringen Stjärnmärkt demensomsorg under 2018, säger Erika Svärdh.

Resultatet visar att Huddinges resultat kring kontakt med personal har förbättrats, där man ligger på plats 137 av 240.

Maten har inte varit positiv hos äldreboendena, men nu har Huddinge infört en ny satsning som ska förbättra måltiderna. Resultatet visar att Huddinge ligger på plats 123 av 249, vilket är medianen inom riket.

– Av alla kommuner i Stockholms län ligger vi på plats fem av 26, vilket är bra. Alla äldreboenden har under 2018 påbörjat ett arbete enligt FAAM-metoden, säger Erika Svärdh.

FAAM-metoden (Five Aspects of Meal Model) innebär att den baseras på bedömningskriterier i Guide Michelin. Man vill att personer i äldreboende ska få en optimal nöjdhet gällande måltider.

– Förhoppningen är att metoden ska förbättra upplevelsen av mat och måltidsmiljö på våra äldreboenden, säger Erika Svärdh.