En man står i ett cykelgarage med glasväggar.

Projektledare Leffe Nilsson i cykelgaraget. Foto. Frida Berntling

Hatat eller önskat? Cykelgaraget har öppnat

Av Frida Berntling och Sonja Behrens
Det kritiserade cykelgaraget i Huddinge öppnades för allmänheten den 9 april. Vanliga kommentarer i Facebookgruppen ”Vårt eget Huddinge” är att skattepengar prioriteras fel och att garaget inte behövs. Men faktum är att två veckor efter öppnandet finns redan ovanligt många betalande användare.
Beräknad totalkostnad:
1 400 800 kronor
Bidrag från Naturvårdsverket:
700 400 kronor
Kommunens finansiering:
700 400 kronor

     

Cykelgaraget står på Fullerstasidan av gångtunneln under Huddinges pendeltågsstation. Det har väggar av härdat glas och mäter elva gånger åtta meter, enligt Leffe Nilsson som är projektledare på gatuprojektsektionen i Huddinge kommun. I ursprungsplanen fanns plats för 40 cyklar, men det ändrades till 42 efter ett önskemål i Huddinge kommuns frågeforum.

 

För att mäta intresset för ett cykelgarage i Huddinge beställde kommunen en marknadsundersökning från ett externt företag. Den bestod av forskningsrapporter och en enkät till cyklister och fotgängare som passerade gångtunneln. Sammanlagt svarade 457 personer. 56 procent av cyklisterna var positiva till att ställa in cykeln i ett garage. Bland fotgängarna kunde 42 procent tänka sig att börja cykla till stationen om det fanns ett cykelgarage. Den tänkta placeringen vid gångtunneln fick tummen upp av 76 procent.

Just närhet till kommunikationer framhålls i undersökningen som en avgörande faktor för att folk ska vilja betala för att ställa in sin cykel.

Projektledare Leffe Nilsson säger att placeringen vid stationen i Huddinge är perfekt, men tillägger:  

– Det är en väldigt dålig plats rent byggtekniskt eftersom marken lutar åt alla håll. Vi har fått göra omfattande markarbeten. 

 

 

Ekonomi

Totalkostnaden för bygget är beräknad till knappt 1,5 miljoner kronor. Ungefär halva kostnaden täcks av ett klimatinvesteringsstöd som Naturvårdsverket har beviljat med motiveringen att cykelgaraget främjar cykling. Resterande belopp står kommunen för.

 

Sedan är det intäkter från användarna som ska bekosta driften. Den som vill ställa sin cykel i garaget betalar hundra kronor för en månad. Det finns ingen möjlighet att betala för bara ett tillfälle. Man måste också registrera sig med bank-ID. För att låsa upp dörren används SL-kort eller bankkort.

Bland kommentarer i Facebookgruppen ”Vårt eget Huddinge” finns åsikten att det är för dyrt. Kommunfullmäktige har beslutat om priserna, med krav om utvärdering efter ett år.

Enligt ett utlåtande från kommunstyrelsen kan användaravgifterna täcka kostnaderna för IT. Men administration, el och underhåll måste finansieras av kommunen.

Det är ännu inte möjligt att ta del av fakturor och uppgifter om upphandlingar och anbudsförfarande.

 

 

Cyklisternas intresse

En tisdagseftermiddag två veckor efter öppnandet står nio cyklar i garaget.

Enligt projektledare Leffe Nilsson är det ett vanligt mönster när kommuner bygger cykelgarage.

– Det brukar vara svalt i början och sedan tar det fart, säger han.

 

En annan bild ges dock av företaget som har hand om betallösningen. Affärsutvecklare Jonas Martinsson säger att det har gått ovanligt snabbt att fylla platserna i Huddinge. Enligt honom finns det nu bara sexton lediga platser kvar.

– Jag är väldigt imponerad. Det är sällan det går så här snabbt, det brukar ta lite tid – ibland flera år. Jag tror att garaget är fullt innan sommaren. 

 

Säkerhet 

I undersökningen lyfts cykelgarage också fram som en åtgärd för att förhindra cykelstölder.

År 2018 anmäldes 495 cykelstölder i Huddinge kommun, enligt statistik från Brå. 2008 var den siffran 290.

Kommer ett låst garage att hjälpa? Projektledare Leffe Nilsson är tveksam. 

– Tyvärr får vi inte sätta upp övervakningskameror här.

Det har redan skett stölder i garaget: fastlåsta i vajrar hänger en uppsättning verktyg för cykelreparationer. Några vajrar är avklippta och gapar tomma.

– Vi kommer att ersätta de här med nya verktyg, men sedan får det vara. Om verktygen stjäls kan vi inte ha den servicen.

 

Om cykelgaraget i Fullersta visar sig vara en lyckad satsning kan det bli aktuellt med fler i kommunen.