Killar spelar fotbollsmatch i Huddinge IF. Foto: Sofie Anglerfjord

Ojämlikhet i Huddinges idrottsföreningar

Av Sofie Anglerfjord
Det finns en markant skillnad i könsfördelning mellan Huddinge kommuns idrottsföreningar. I Huddinge IF deltog nästan fyra gånger fler killar än tjejer i aktiviteter under 2018 medan andelen pojkar och flickor var näst intill lika i Huddinge AIS.

För att få föreningsbidrag kräver kommunen att föreningen ska arbeta aktivt för jämställdhet. Trots det finns en stor skillnad mellan Huddinges föreningar i antal pojkar och flickor som deltar i föreningarnas aktiviteter.

Huddinge allmänna idrottssällskap, Huddinge handbollsklubb och Huddinge idrottsförening är några av Huddinges största idrottsföreningar. Det finns stora skillnader mellan hur många gånger flickor respektive pojkar har deltagit i olika aktiviteter, baserat på aktivitetsbidraget från Riksidrottsförbundet 2018.


Under det senaste året har pojkar deltagit över 25 000 gånger i Huddinge Ifs aktiviteter men bara knappt 7000 gånger för flickor. Huddinge IF är den förening med störst skillnad i deltagande mellan flickor och pojkar. I Huddinge HK är situationen omvänd. Där deltog nästan dubbelt så många flickor som pojkar, närmare bestämt drygt 10 000 tillfällen för flickor och runt 5000 tillfällen för pojkar. Huddinge AIS hade den jämnaste fördelningen mellan könen av de tre olika föreningarna. Där var deltagarnivån en bit över 5000 för både flickor och pojkar.


Löpare på Huddinge allmänna idrottssällskaps friidrottsplats. Foto: Sofie AnglerfjordVåren 2018 pratade Nytt i Flempan med Huddinge IFs dåvarande styrelseordförande Jonas Wikman. Han sa att en anledning till att tjejer inte spelar fotboll i samma utsträckning är att de inte spelar spontant i samma utsträckning som killar. Han menade att det kan orsaka att tjejer oftare förlorar intresse än pojkar.

 


För att det ska vara möjligt för föreningar att få föreningsbidrag från kommunen måste de uppfylla vissa krav. Ett av dessa är att föreningarna ska verka för integration och jämställdhet. 

Sara Andersson är nämndsekreterare och utredare på Huddinge kommuns kultur-och fritidsförvaltning. Hon berättar de ser till att föreningarna uppfyller sina krav i samband med fördelning av träningstider vilket sker en gång per år. Det baseras på att medlemmarna i föreningen som ska ha deltagit minst tio gånger per föregående år.

Eva Norén, föreningssekreterare i kommunens kultur- och fritidsförvaltning, förklarar närmare hur principerna kontrolleras. När föreningarna registreras kontrollerar kommunen deras verksamheter. Detta sker genom att föreningarna skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse.


Killar och tjejer i Huddinge IF. Foto: Sofie AnglerfjordLinda Örneblad är chef för idrott och anläggning i kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Hon berättar att för att motverka ojämlikheten i föreningarna har kommunen en dialog med föreningarna.

– Föreningarna är självbestämmande men vi har alltid möten med dem där vi diskuterar hur föreningen ska bli mer jämställd, säger Linda Örneblad.

Hon berättar att de möter vissa föreningar oftare än andra. Vissa träffar de nästan aldrig.

– Huddinge Hockey har till exempel gjort ett jättebra arbete med att öka antal tjejer i föreningen. De var väl medvetna om sina tidigare katastrofsiffror.

Under 2018 deltog 449 flickor och 17 799 pojkar i aktiviteter anordnade av Huddinge hockey.

– Det är bara jag som jobbar med de här frågorna och jag hinner inte alltid med. Men vi har som ambition att träffa de stora föreningarna en till två gånger om året, säger Linda Örneblad.