Södertörns högskola. Foto: Frida Runemyr

Kvantitet före kvalitet på Södertörns Förskollärarprogram

Av Tor Röjerås
Södertörns Förskollärarprogram får kritik i ny utvärdering från UKÄ. Bland annat har man inte hunnit anställa lärare i takt med den snabba tillväxten av studenter.

I dagarna släppte Universitetskanslersämbetet, UKÄ, sin senaste undersökning över grundlärar- och Förskollärarprogrammen vid landets olika universitet och högskolor. På Södertörns högskola var det ett av totalt fyra program som hade ifrågasatt kvalitet, Förskollärarprogrammet. I förklaringen går att läsa att forskning måste etableras och integreras med utbildningen. Man kritiserar även lärarkåren och beskriver att den passande kompetensen bland personalen inte är tillräcklig.

    Anders J Persson som är akademiskt ansvarig för Södertörns lärarutbildningar säger att problemet beror på Förskollärarprogrammets snabba tillväxt.

     –Den stora problematiken för oss är att antalet studenter har ökat snabbt i och med den stora lärarbristen och vi har haft svårt att anställa lärare med kompetens inom förskolepedagogik i samma takt, säger Anders J Persson.

Man fick även kritik angående studenternas självständiga arbeten som inte upprätthöll den kvalitet man kan förvänta sig, något som Anders J Persson säger går hand i hand med bristen på, inom ämnet, kompetenta lärare.

     –UKÄ gör sin utvärdering utifrån slumpade arbeten och vissa av dem höll inte tillräcklig nivå. Men när man har lärare som inte har adekvat kompetens blir det svårare för dem att i sin tur avgöra och utvärdera studenternas arbete, säger Anders J Persson.

Högskolan behöver inom ett år komma med en åtgärdsredovisning. Skulle man inte göra det kan man i värsta fall bli av med examenstillståndet. Men man har redan nu en bild över vad det är som måste göras.

     –Det vi måste göra är helt enkelt att anställa fler lärare inom förskolepedagogiskt lärande för att matcha antalet studenter, säger Anders J Persson.

Samtidigt menar Persson att för studenter som vill söka- eller redan studerar förskoleprogrammet vid Södertörns högskola finns ingen anledning att oroa sig för sin utbildning.

    –Vi jobbar redan nu med de delarna vi fått kritik på och i de andra punkterna i den här utvärderingen har vi presterat bra, säger Anders J Persson.

 

Av totalt 67 UKÄ-utvärderade utbildningar fördelat på 20 institutioner hade 32 stycken “ifrågasatt kvalitet”. Varav 8 stycken var förskollärarprogram.