Karolinska varslar 600 anställda

På onsdagen meddelade Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga att 250 läkare och 350 undersköterskor kommer att varslas. Det är inte första gången i år som Karolinska går ut med ett varsel. Tidigare I år meddelade Karolinska universitetssjukhuset att 550 administrativa ska bort.

Sjukhuset har länge befunnit sig i ett svårt ekonomiskt läge och Björn Zoëga skriver på sin blogg att varslet är en konsekvens av sjukhusets nya smalare uppdrag. Det innebär att verksamheten kommer att fokusera på specialistvård och ge vård till färre patienter. Det bredare vårduppdrag som Karolinska tidigare hade ansvar för har flyttats till andra vårdgivare. Ändå har personalkostnaderna ökat med 9 procent medan vårduppdraget minskat med 18 procent.

“Ekvationen går inte ihop”, skriver Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga på sin blogg. 

Tråkigt att det kommer att drabba så många 

En av de undersköterskor som eventuellt kommer att drabbas av varslet är Jennifer Gomez på röntgenavdelningen i Huddinge.  

– Det är tråkigt med varsel och speciellt när det kommer att drabba så många, säger hon.

Jennifer Gomez är orolig över hur varslet kommer påverka hennes avdelning (Foto: August Askbom).

Oron över att inte veta vad som kommer att hända framöver är påtaglig. Hon säger att personalen på avdelningen försöker stötta varandra så gott det går och att de har många tankar och funderingar. Men hon upplever stödet från sjukhuset som bra. 

– Vi har haft akutmöten och det har skickats ut mejl med svar på många av personalens frågor, säger hon. 

Ser sjukhuset som en helhet 

Det nya varslet som meddelades igår innebär att totalt 600 tjänster kommer att försvinna från Nya Karolinska i Solna och Karolinska Huddinge. De anställda informerades via mejl och genom sina verksamhetschefer för att så många som möjligt skulle få nyheten samtidigt. Information lades även ut på sjukhusets intranät. 

Det som inte framgick under gårdagen var hur de varslade tjänsterna ska fördelas mellan Solna och Huddinge. Idag meddelar Karolinskas pressavdelning att:  

“Medarbetarna är inte nödvändigtvis bundna till Solna eller Huddinge och därför ser man på sjukhuset som en helhet och inte som en fördelning mellan de två sajterna”. 

Björn Zoëga skriver att varslet är en process som kommer att pågå i ett antal månader och att de kommer att samarbete med facket. Björn Zoëga säger att de försöker meddela de som drabbas så fort som möjlig, och han avslutar med att försäkra att patienternas vård inte kommer att påverkas.