Svenska kontanter i en brun plånbok.

Förra året fick drygt 30 personer avgångsvederlag av kommunen. Foto: Sara Tingström

Huddinge kommun köper ut anställda för miljonbelopp

Av Anna Tsuboi, Sara Tingström & Isak Wahlund
Senaste fyra åren har Huddinge kommun betalat ut 30 miljoner kronor till anställda som har avslutat sin anställning. Några personer har fått närmare en miljon kronor i avgångslön. Det visar en granskning som Nytt i Flempan har gjort.
Turordningsregler följs inte enligt LAS, lagen om anställningsskydd.
Nedskärning av personal och företaget kommer överens med medarbetare att “frivilligt” sluta.
Undvika att bli stämd, om företaget brutit mot lagen eller avtal.
Uppsägning utan saklig grund.

Kommunens HR-direktör Mona Birgetz tycker dock inte att det är en oroande omfattning i Huddinge.

– Avgångsvederlag är något som används mycket sällan, säger Mona Birgetz.

Under 2018 fick 31 personer betalt efter avslutad anställning på Huddinge kommun. Det gav ett avgångsvederlag på sammanlagt 8,5 miljoner kronor. Det är allt från lärare till avdelningschefer som lämnat jobbet efter en ekonomisk överenskommelse. I relation till Huddinges totala lönekostnad år 2018 handlar det om 0,2 procent som betalas ut i avgångsvederlag. 

– Det är i vissa fall, då en fortsatt anställning inte är möjlig, som kommunen kommer överens med enskild medarbetare om att avsluta anställningen med ett avgångsvederlag, säger Mona Birgetz.

Frivillig ersättning

Det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. Det är en frivillig ersättning som kan utgå vid uppsägning efter en överenskommelse mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Uppsägningar med saklig grund ger ingen rätt till avgångsvederlag.

Camilla Ländin arbetar som specialist inom arbetsrätt. Enligt henne är det bra att Sverige har en strikt arbetsrättslagstiftning, men det gör det svårt att avsluta en anställning. 

– Saklig grund till uppsägning av personliga skäl kan vara en komplicerad sak att bevisa. Då kan arbetsgivaren välja att göra en överenskommelser eller utköp istället, säger Camilla Ländin. 

Hur mycket som betalas ut i avgångsvederlag, beror till stor del på förutsättningarna. 

– Är det en person med hög position som jobbat länge kan det vara rimligt med ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, vilket är en stor summa. Om det är en lägre position är det vanligare mellan tre till sex månaders, säger Camilla Ländin.

 

1.4 miljarder på fem år

Att högt uppsatta personer får en större ersättning mot att avsluta anställningen är inget nytt och Sveriges radio P4 rapporterade tidigare att kommuner i Sverige på fem år har köpt ut sju tusen anställda med en total kostnad på 1.4 miljarder kronor. 

– Avgångsvederlag blir vanligare även i offentliga sektorn men eftersom det handlar om skattepengar har det inte varit lika vanligt som i den privata sektorn, säger Camilla Ländin. 

Utbetalningar av avgångsvederlaget i Huddinge kommun har sedan 2010 legat på ett relativt jämnt nivå men 2018 noterades ett av det högsta beloppen på åtta år. Totalt har kommunen betalat ut 64 miljoner kronor i avgångsvederlag fördelat på 310 personer sedan 2010.

 

 

Mona Birgetz menar att det inte finns någon strategi för avgångsvederlag i framtiden, men ambitionen är att alla medarbetare ska ha goda förutsättningar att klara sitt arbete.

– Viktiga faktorer för att uppnå detta är bland annat bra ledarskap och en god arbetsmiljö, säger Mona Birgetz.