Bild tagen utanför Huddinge kommun

Huddinge Kommun Foto: Marcus Ytter

Åldersgränsen sänktes – ungdomar saknar mötesplats

Av Hampus Zakrisson och Marcus Ytter
Gymnasieungdomarna känner sig förbisedda och vill ha en fritidsgård. Detta efter att Huddinge kommun tidigare i år sänkt den övre åldersgränsen på sina fritidsgårdar. Beslutet innebär att gymnasieungdomar inte längre är välkomna till fritidsgårdar. Kommunen har idag endast en verksamhet som riktar sig till målgruppen. “Jag kan förstå att de känner sig åsidosatta” säger Evy Wallin.

I beslutet framgår det att anledningen till förslaget bygger på problematiken som kan uppstå när man bedriver verksamhet med högstadieungdomar och gymnasieungdomar tillsammans. Förändringen var något som en del gymnasieungdomar hade svårt att acceptera, speciellt till en början.  

– Beslutet trädde i kraft under sommarlovet och det gjorde det svårt för en del fritidsgårdar att hålla ungdomar som nu blivit för gamla för fritidsgårdarna, borta från lokalerna, säger Evy Wallin, ungdomschef på Huddinge Kommun. 

Evy Wallin upplever förändringen som något positivt för högstadieungdomarna och för fritidsledarna. Även om hon förstår att gymnasieungdomarna kan känna sig bortglömda, har hon förstått att att högstadieungdomarna nu vågar ta mycket större plats på fritidsgårdarna och känner glädje över förändringen. Evy Wallin är också tydlig med att fritidsledarnas arbete har underlättats när det blir en mer koncentrerad åldersgrupp.  

– Ungdomarna i gymnasieåldrarna har helt andra behov än högstadieungdomarna, det har därför blivit lättare för fritidsledarna. De klarar nu av att uppfylla behoven hos åldrarna 13-16. Det går inte heller att hålla ihop ungdomarna i gymnasieålder och ungdomarna i högstadieålder. Det blir orimligt enligt Wallin.  

Gymnasieungdomarna håller inte med

Gymnasieungdomarna på Huddingegymnasiet känner sig bortglömda och tycker att det saknas ett alternativ för dem. Habibullah Khudadad på Huddingegymnasiet säger:  

– Jag tycker det behövs något för 17-19 åringar också. En fritidsgård där man kan träffas.

Två andra elever tar upp det svenska språket som ett argument.  

En annan elev uttrycker det så här: 

– Jag tycker det är viktigt med språket för mig som inte är så bra på svenska att man kan gå till ett ställe och träffa och snacka med folk och lära mig bättre svenska.

Gymnasieungdomarna som hade åsikter i frågan tycker att det saknas en mötesplats efter skoltid och flera av dem upplever att det borde finnas fler ställen där de kan träffas och umgås med varandra. Men finns det en plan för gymnasieungdomarnas behov?

Anna Maria Bergman, verksamhetschef på kultur och fritidsförvaltningen, håller inte med om behovet av en fritidsgård för gymnasieungdomar utan menar att det inte är lika stort som hos högstadieungdomar.  

– I dagsläget har vi en verksamhet riktat till gymnasieelever. I Skogås finns fritidsgården Slussen, som arbetar för att förbereda ungdomarna för vuxenlivet. Idag har vi varken resurser eller ekonomin för att bedriva “hängställen” för gymnasieungdomar men vi jobbar på att försöka hyra eller låna lokaler för att längre fram kunna erbjuda mötesplatser för gymnasieungdomar ett par dagar i veckan, säger Anna Maria Bergman. 

Bergman har förståelse för att gymnasieelever känner sig åsidosatta men påpekar att man måste ge arbetet lite tid och se förändringen som en start på någonting större och bättre.  

Den enda fritidsgården för gymnasieungdomar

Elisabeth Kvist, enhetschef på Slussen i Skogås, beskriver deras verksamhet som en öppen mötesplats med fokus på vuxenstöd för gymnasieungdomar.  

– I nuläget har vi öppet 2-3 kvällar i veckan med 10-20 besökare i veckan. Det tycker vi är för lite men vi vill och jobbar med att utöka verksamheten, säger Kvist.

Elisabeth Kvist upplever inte att besökarantalet för gymnasieungdomar har ökat i deras verksamhet efter åldersförändringen hos övriga fritidsgårdar i Huddinge kommun.  

– Vår uppgift är heller inte att nå ut till alla gymnasieungdomar i kommunen utan vi riktar oss främst till ungdomarna i närområdet. Däremot jobbar vi för att nå ut och föra vidare vår arbetsmetod till andra delar av kommunen, säger Kvist.

Elisabeth Kvist påvisar att idag finns alltså ingen kommunal verksamhet förutom Slussen i Skogås som riktar sig till gymnasieungdomar i Huddinge kommun. 

– Jag tror på idén för gymnasieungdomar och att det är en bra väg att gå. Jag tror inte att det behövs i samma utsträckning som fritidsgårdar men att det i alla fall borde finnas en plats att gå till. Likt Fryshuset eller Ungdomens hus, avslutar Kvist.