Grafik över inlämnade Huddingeförslag och kommunalråd Ingalill Söderberg (DP). (Grafik: Ebba Adsenius. Foto: Jonna Thomasson/Huddinge kommun)

Politisk beslutsångest fördröjer Huddingeförslag

Av Johanna Sarri, Alicia Price Andersson, Kevin Roldan Sepulveda
Sedan förra våren har 202 Huddingeförslag lämnats in, men bara 9 har besvarats. Det som skulle effektivisera direktdemokratin blev bara ett tamt försök att minska byråkratin.
I kommunallagen är det fastställt att medborgare i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige, så kallade medborgarförslag. Kommuner har olika sätt att hantera dessa förslag. I Huddinge kommun har man sedan första maj valt att ta in dessa förslag via en e-tjänst istället för på papper. Huddingeförslagen publiceras sedan för röstning, där alla som är folkbokförda i Huddinge kommun har rösträtt. De förslag som får över 100 underskrifter på 90 dagar skickas vidare till rätt nämnd för utlåtande och beslut. I det tidigare systemet skickades alla medborgarförslag direkt till nämnd.

Ingalill Söderberg (DP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämlikhet och folkhälsa, var med och utvecklade hur det nya systemet skulle genomföras. Själva initiativet, säger Ingalill Söderberg (DP), kom dock från kommunens tjänstemän som tyckte att medborgarförslagen kostade för mycket tid och pengar. Kanske var det alltså mindre pappersarbete som lockade, snarare än en viljan att stärka medborgarinflytandet.

När systemet ändrades blev en rad förslag kvar från det gamla systemet. Tanken var att dessa förslag skulle hanteras på samma sätt som innan, parallellt med att Huddingeförslagen hanterades på det nya sättet. Ett av de medborgarförslag som fastnade i övergången är ett förslag om lasershow istället för fyrverkerier på valborg. Det förslaget fick vänta på svar i 2,5 år. Ingalill Söderberg (DP) säger att anledningen till den långa väntetiden var “beslutsångest inom partierna”. Hon säger även att man inom kommunen missat att remittera, det vill säga skicka vidare, förslaget till någon nämnd.

– Det ska ju ta ett år att handlägga ett medborgarförslag egentligen.

Roland Wärting lämnade ett medborgarförslag om trafiksäkerhet till kommunen, men tycker att politikerna inte verkade känna någon press att ta tag i medborgarnas förslag.

– Allmänt fick jag intrycket att förslaget redan var färdigklubbat när man kom dit och att man var där mest för syns skull, att de liksom ska kunna bocka av att medborgarna kan få nån slags talan, skriver Roland Wärting i ett mejl till Nytt i Flempan. Även en kommunalpolitiker som kontaktar Nytt i Flempan talar om hyckleri, men hen vill inte bli citerad vid namn.

Trots att det nya systemet gör det möjligt för alla att lämna förslag oavsett ålder så riskerar de som inte har en datorvana att exkluderas. Det menar Bengt Jacobsson, professor vid Södertörns högskola och forskare i förändring inom offentliga organisationer. Bengt Jacobsson säger att det är intressant med nya sätt att få medborgare intresserade. Han är dock tveksam till om detta är lyckat.

– Demokrati bygger på att människor engagerar sig lite mer än att enbart gilla eller klicka för förslag som någon formulerar. Den representativa byråkratin bygger ju på att förvaltningar styrs av politiken indirekt och inte direkt av en "internetokrati".

Sedan Huddingeförslag infördes 2018 till idag har 202 förslag kommit in, men bara ett fåtal har behandlats av kommunen. Vi har tagit del av nio förslag, inkomna mellan maj och november 2018, som kommunen anser besvarade. Förslagen rör olika delar av kommunens verksamhet, allt ifrån barngruppernas storlek till trafiksituationen på Storängsleden. De har alla en sak gemensamt: de anses besvarade, men har varken avslagits eller fått bifall. Handlingarna visar att kommunens åtgärder består av uppmaning till fortsatt dialog, inget mer och inget mindre. Huddingeförslag, som skulle lyfta fram Huddingebornas hjärtefrågor och öka engagemanget i kommunen, lyckades alltså inte hela vägen, i alla fall inte enligt Roland Wärting.

– Jag tycker det skulle vara mediabevakat på nåt sätt så att kommunalpolitikerna får mer tryck på sig att inte bara lägga förslagen till handlingarna.