Uppvärming i Björkängshallen. Foto: Nora Fazel Abdollatif

Konståkningens motgångar

Konståkning är bland de sporter som växer snabbast i Sverige. Trots detta prioriteras inte konståkningen av kommunen. Svea konståkningsklubb i Huddinge möter problem som brist på tider i ishallen, omklädningsrum och utrymme till förvaring av utrustning.
I Huddinge:
 • Av 358 ishallar i Sverige bedrivs konståkning i 133 av dessa
 • Huddinge kommun har två konståkningsklubbar: Huddinge kommun har fyra ishallar: Segeltorpshallen, Visättrahallen, Björkängshallen och Stortorpshallen.

  Krav enligt Svenska Konståkningsförbundet:
  • Hoppselar och fallskydd
  • Rätt tempererade ishallar
  • Domarbås vid tävling
  • Förråd och omklädningsrum
  • Fyslokaler

– Vi är i tre olika hallar och vi förstår att vi har fått den uppdelningen. Men vi känner en avsaknad av en hemmahall, säger Håkan Ireholm.

Dålig fördelning av tider i ishallen, brist på omklädningsrum och snabba ändringar i schemat är några klagomål som Svea konståkningsklubb riktat till kommunen. Svea har accepterat att fördela träningen på tre olika ishallar i Huddinge. Fördelningen ledde till att de tvingades att åka mellan olika hallar under samma dag. Konståkningsklubben samarbetar med ishockeyklubbarna i Huddinge men det är med kommunen som samverkan har varit svår. Håkan Ireholm, styrelseledamot i Svea konståkningsklubb uttrycker att situationen har varit påfrestande.

– Det är justerat tills i år att föreningen inte ska behöva åka mellan två ishallar på en och samma dag. Det var en miss i planeringen från vår sida, säger Linda Örneblad, chef för idrott och anläggning på Huddinge kommun. 

Håkan Ireholm, styrelseledamot i Svea konståkningsklubb  Foto: Nora Fazel Abdollatif

“Ett litet förråd i en ishall”

I Björkängshallen har Svea tillgång till två omklädningsrum och ett litet förråd som också är Sveas kontor. Ibland får ungdomarna dela samma omklädningsrum. SKF (Svenska Konståkningsförbundet) anser att konståkningen ska ha tillgång till minst två omklädningsrum samt fyslokaler. Svea har inte tillgång till gymmet. Håkan Ireholm lyfter även att det är ett problem att inte ha tillgång till ett större förråd. 

– Ungdomslagen har egna förråd. Ishockeyn är större men vi borde kunna ta del av fler utrymmen än ett litet förråd i en ishall, säger Håkan Ireholm.

– Jag har inte varit på plats och sett hur konståkningens lokaler ser ut och jag har inte sett förrådet, säger Linda Örneblad.

SKF rekommenderar mjukare is och varmare hall för konståkning. Det är sällan att konståkningsklubben har tillgång till de hallar i Björkäng- och Segeltorpshallen som har uppvärmd yta. SKF menar att många ishallar är utformade som hockeyhallar, istället för att ha förutsättningar för olika issporter.

–  Realistiska krav inför framtiden är att vi ska få en hemmahall med sele i taket, nytt högtalarsystem, högre temperatur och möjligtvis en spegelvägg. Ishockeyn ska också kunna nyttja hallen, säger Håkan Ireholm.

Svea konståkningsklubbs förråd och kontor i Björkängshallen  Foto:Nora Fazel Abdollatif

Kommunikationen har varit bristfällig

Dialogen med kommunen har inte lett till några större förbättringar enligt Håkan Ireholm. Men Linda Örneblad motsätter sig detta. 

– Det är ett ekonomiskt problem att anpassa idrottsanläggningarna till kravlistorna som förbunden har. Det som är realistiskt är att försöka anpassa ishallarna så kraven konståkningen har kan förverkligas. Att Svea skulle få en hemmahall är ett svårare mål då de mindre isföreningarna delar på istiderna som finns i utspridda ishallar i Huddinge, säger Linda Örneblad

En förbättring enligt Håkan Ireholm skulle vara att installera en fallsele i Björkängshallen. Linda Örneblad var positiv till förslaget men installationen skulle ske i Visättrahallen. Eftersom konståkningsklubben tilldelats ett träningstillfälle per vecka i Visättrahallen skulle fallselen inte kunna utnyttjas till fullo. Fallsele är dessutom en dyr investering, och konståkningsklubben har sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden.

– Vi har försökt få barn- och utbildningsförvaltningen att hjälpa oss eftersom Allmänna Arvsfonden kräver att vi samarbetar med skolorna i Huddinge för att få bidraget. Men intresset verkar obefintligt från förvaltningens sida, säger Håkan Ireholm.

Ishockeyn är större

Kommunens förklaring är att ishockeyn är en större sport, men Håkan Ireholm säger att kommunen kanske inte förstår konståkningens insatser. Konståkningsklubben har utövare som har ställt upp i SM fyra år i rad, ett faktum som Håkan Ireholm undrar om kommunen känner till. 

Håkan Ireholm säger att konståkningen får mindre publicitet än ishockeyn och därmed mindre sponsorer. Detta blir ett problem när hockeysäsongen är över och ishallen kan kosta 20 000 kronor per vecka då konståkarna blir de enda utövarna i hallarna. SKF skriver att konståkningens istider blir lidande som singelsport, då ishockeyn kan täcka fler spelare på samma yta och får därmed förtur till träningsmöjligheter. 

– Det finns en inbyggd orättvisa mellan föreningarna. De får istider fördelade efter utövare på isen och som jag har förstått det så kan de inte vara så många på isen samtidigt under konståkningsträningarna, säger Linda Örneblad.