Huges fastigheter på Klockarvägen i Huddinge. Foto: Frida Söderlund.

Kritiken mot Huge Bostäder minskar

Av Frida Söderlund, Niclas Stjärnqvist, Mathilda Svensson
I oktober 2018 rapporterade Mitt i Huddinge om misstänkt byggfusk av Huge Bostäder AB. Efter provborrningar upptäcktes brandfarlig isolering i fasaderna på Klockarvägen i Huddinge. Trots att brandfrågan är utagerad kvarstår vissa klagomål. Utöver det verkar hyresgästerna vara nöjda.
  • Ett kommunalt fastighetsbolag, ägs av Huddinge kommun.
  • Äger ca 130 fastigheter utspridda i Huddinge kommun - Flemingsberg, Vårby, Skogås, Stuvsta, Trångsund, Visättra samt centrala Huddinge.
  • Vision: “Att skapa livskraft i Huddinge”.

– Klart det var lite otäckt till en början men det är inget som gjort sig påmint sedan problemet åtgärdades, säger en kvinna som har bott på Klockarvägen sedan 2008. Hela området känns så lugnt och tryggt nu, fortsätter kvinnan och menar på att grannarna är av samma åsikt.

Våren 2017 upptäckte hyresgästerna på Klockarvägen att det var sprickor i fasaden och blev oroliga att detta skulle leda till mögel. Huge svarade att fasaden inte innehåller organiskt material men avslöjade samtidigt att den innehåller cellplast. Detta ledde till nya klagomål under sommaren gällande brandfarlig isolering. Till följd av klagomålen anlitade Huge två oberoende brandkonsultei September 2018, Brandkonsulten AB och Brand- och riskingenjörerna AB (Briab) för att göra granskningar av isoleringen i fastigheternas fasader.
Konsulterna kom fram till att konstruktionen stämde med Boverkets byggregler.

Klagomålen som kommer till Huge gäller inte längre den brandfarliga isoleringen utan berör bland annat feldragna vattenledningar, trasiga hissar, smutsiga utrymmen samt bristande återkoppling på klagomål och kritik som framförts.

– Jag flyttade in när husen var alldeles nybyggda. Innan dess bodde jag i en annan av Huges fastigheter i Trångsund som var desto struligare, fortsätter kvinnan och syftar på smutsiga utrymmen och kommunikationsproblem.

Men på senare tid har hyresgästernas klagomål mot Huge avtagit. Det visar kundenkäter som Huge gjort för att få en generell uppfattning om vad de boende tycker. Vid mätningen som gjordes 2018 så fick bostadsbolaget ett bättre omdöme än vid tidigare mätning.

– Vi försöker hela tiden förbättra vår kundservice. För att öka vår närvaro och tillgängligheten för våra kunder öppnade vi under 2018 upp områdeskontoren för besök. Tidigare kunde man bara besöka oss på huvudkontoret i Huddinge centrum. Samtidigt utökade vi våra öppettider med lunchöppet och kvällsöppet en kväll i veckan, säger Cristina Gonzalez Pons, kommunikationschef Huge Bostäder AB.

Ingen enkät gjordes 2019, nästa enkät går ut under våren 2020 meddelar Cristina Gonzalez Pons.