Bygget i Högmora Foto: Daniel Nordal

Skräp och bråte efter nybygge i Högmora

Av Jenny Olsson, Daniel Nordal, Anton Olofsson
I Högmora har det byggts många nya bostadsrätter under det senaste året. Resultatet är att de boende får leva i en miljö av skräp och byggmaterial. Trots flera klagomål till kommunen ligger skräpet kvar.

•Högmora: 1322 invånare.

•Enligt en befolkningsprognos utförd av Huddinge kommun förväntas antalet invånare i Högmora att öka med 118% mellan åren 2018-2028. Ökningen är kopplad till nya bostäder som förväntas tillkomma under prognosperioden.

•Kommunen tog nyligen fram nya detaljplaner i Högmora för cirka 250 ytterligare bostäder. Om alla bygglov för parhus blir av blir det istället uppemot 500 hushåll, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden

“Det ser ut som en soptipp här där vi bor och runt tomten mitt över från oss”, skriver en boende till Huddinge kommun.

Kommunen har fått fler klagomål av liknande karaktär. De boende klagar på att området saknar belysning, trottoarer och lekparker.

När flera av områdena står klara finns det mycket skräp och bråte kvar på marken. Nytt i Flempan åkte till området och såg nybyggda hus kantas av kopparrör som sticker upp ur marken, högar av byggmaterial och elkablar dragna genom rabatter. Vägskyltarna till flera av gatorna ligger ner på vägarna.

I en lokal Facebookgrupp skriver de boende om att skräpet sträcker sig långt in i skogen. En annan påpekar den dåliga belysningen och ber sina grannar rösta upp ett inlämnat förslag till kommunen.

Ida Malmlöf, 30, som bott i området i ett halvår visar hur det ligger skräp längs vägkanten upp mot hennes hus. Hon visar även hur det sticker upp elkablar på hennes tomt.

– Elkablarna är inte strömförande, men det är ju inte lätt att veta, säger Ida Malmlöf.

Hon berättar att situationen har varit oförändrad sedan i maj. Hon har varit i kontakt med både kommunen och det ansvariga företaget för byggprojektet, men har inte fått några raka svar.

– Jag har själv tagit bilder på skräpet och skickat in till Huddinge kommun, säger hon.

Ida Malmlöf har förståelse för att det byggs i området och att byggherrarna behöver ha byggmaterial på platsen, men att mycket som har lämnats i området bara är skräp.

Jan Casserstedt arbetar som jurist på miljö- och bygglovsförvaltningens miljötillsynsavdelning i Huddinge kommun.

– Den som skräpar ned är skyldig att ta bort skräpet. Om inte någon kan göras ansvarig för det så är det kommunens skyldighet att ta bort skräpet enligt lag.

Enligt lagen som Jan Casserstedt hänvisar till är det kommunens ansvar att återställa marken till ett skick som motsvarar skäliga anspråk, men det gäller bara om ingen annan kan fastställas som ansvarig. På frågan om vad man kan göra när ingen plockar upp skräpet efter sig svarar han:

– De bör kontakta den som äger fastigheten i första hand. De kan också skicka in en felanmälan till kommunen. De kan också lämna in ett klagomål till oss på Miljötillsynsavdelningen.

En representant från ett av företagen som bygger i området säger att de har tagit sitt ansvar och plockat undan det skräp som var deras.

– Huddinge kommun har kontaktat oss angående nedskräpningen i Högmora, vi prioriterade ärendet och plockade bort det i lördags, säger representanten.

Enligt representanten har skräpet som ligger kvar inte lämnats av byggherrarna från företaget. Anledningen till att det ser stökigt ut är att byggmaterial har lämnats på platsen.

– Det är flera företag som bygger i området, det kan vara de som skräpar ned, dessutom blir det skräpigt när så många flyttar in samtidigt.

Det finns ingen bestämd tid för hur lång tid skräpet måste ligga på marken innan det blir kommunens ansvar, enligt Jan Casserstedt. Ida Malmlöf säger att det har legat där i minst ett halvår.

Företaget som Nytt i Flempan varit i kontakt med hävdar att de hämtat sitt skräp, men mycket skräp ligger fortfarande kvar. Om ingen ansvarig kan fastställas enligt lag kommer kommunen till slut behöva åtgärda problemet.