Huddingegymnasiet

Huddingegymnasiet Foto: Marcus Ytter

Hög arbetsbelastning ger sjuka lärare

Av Jonna Lawaetz, Felix Ek & Albin Ekström
Huddinge kommun har bland det högsta antalet sjukskrivna lärare i Sverige.Många berättar om dåliga arbetsförhållanden. Trots kritiken har kommunen inga konkreta lösningar.

Lärartätheten i Huddinge kommun är näst lägst i landet. I snitt ansvarar varje lärare för ungefär 15 elever, men Skolverkets mål är att lärarna som mest har hand om 12 elever var. På vissa skolor sträcker sig siffran hela vägen upp mot 22 elever vilket är ett stort steg från vad som egentligen bör vara rimligt enligt skolverkets direktiv.

En lärare som vill vara anonym vittnar om dåliga arbetsförhållanden som påverkar lärarnas hälsa.

– Vi har inte tid åt alla individuella elever. Det är inte bara en brist i lärandet utan tär också på oss lärare. Många av mina kollegor, inklusive jag, känner ökat ansvar vilket bidrar till stress, säger läraren.

Problemet är inte bara att lärare sjukskriver sig, utan även hur det påverkar kollegorna. Arbetsmiljöverkets forskning visar att ett högre sjuktal än sex procent sliter på dem som fortfarande är friska. Huddinge kommuns sjuktal bland grundskolans personal är på åtta procent. Det är en ökning på ungefär en halv procentenhet från 2017.

Anneli Armén, huvudskyddsombud på Lärarförbundet, ser förklaringen i att det sparats under lång tid inom för- och grundskola lett till minskad lärartäthet och ökad arbetsbelastning, något som på sikt riskerar att göra lärarna mer sjuka.

 

“Lärare låste in sig i fikarummet”

 En före detta lärarvikarie, berättar att obehöriga vikarier får fylla luckorna när lärarna inte är på plats, vilket även leder till brist i lärandet och en ökad arbetsbelastning för alla parter.

– Jättemånga sjukanmälde sig för att de inte orkade, vilket ledde till personalbrist. De lärare som var kvar fick då jobba dubbelt så mycket och ibland korta ned sin rast för att systemet skulle fungera. Många gånger fick även fritidspedagoger hoppa in som lärare för att läraren var sjuk. Lärare låste in sig i fikarummet för att få lugn och ro, säger den före detta lärarvikarien.

Enligt förskolenämndens verksamhetsplan för 2019 ska Huddinge kommun satsa på att göra läraryrket mer attraktivt och att minska ohälsan. Tanken är att titta på löner, arbetsmiljö, organisation, arbetsbelastning och arbetstider.

Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden berättar hur förbättringarna ska gå till.

– Vi har det som prioriterat arbete i kommunen. Vi har satt in massor med åtgärder som träder i kraft 2020 för att avlasta lärare. Huddinge kommun går in i en tung ekonomisk period och vi har inte råd att anställa fler lärare. Andra yrkeskategorier och digitala hjälpmedel ska hjälpa till för att lärarna ska kunna fokusera på utbildningen till eleverna, säger hon.

Anneli Armén på Lärarförbundet håller dock inte med.

– Det är väldigt oklart hur dessa lärarassistenter ska avlasta lärarna. Vi har inte heller sett att digitala medel skulle vara till hjälp, säger hon.

Rektorer har tidigare visat sitt missnöje mot de satsningar som kommunpolitikerna väljer att fokusera på. De menar att det krävs insatser på nationell nivå för att det ska bli en märkbar skillnad.

– Kommunens budget beslutas av kommunpolitikerna. De kan höja skatten, de kan fördela mer pengar till skolan. Så lösningen finns i kommunen, säger hon.

 

 

Ranking Huddinge kommun
Infogram