Linda Danielsson, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Foto: Olle Ahlén

Linda Danielsson, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Foto: Olle Ahlén

Flemingsbergsdalen kan splittra staden

Av Jakob Amnér, Olle Ahlén och August Askbom
Huddinge är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Målet med Flemingsbergsdalen är att knyta samman stadsdelarna. Ändå lyfts inte segregation fram i planprogrammet för projektet. Kritiker oroar sig nu för att problemen inte tas på allvar av kommunen och att det nya projektet kan förvärra situationen.
En ny stadsdel i området vid tågstationen som kallas Flemingsbergsdalen med flera kvarter skapas med bostäder, handel, service, kontor, kultur och idrott.
Flemingsbergsdalen:
 • 5 000 bostäder
 • 35 000 arbetsplatser
 • 50 000 m2 kommersiell service
 • 3 parker
 • 4 skolor
 • 7 förskolor
 • Evenemang, hotell och kongress
 • Överdäckning med resecentrum, torg
 • Beräknad byggstart: år 202
 • Första färdiga bygget: år 2023
 • Målet att det ska står klart år 2050
Källa: Planprogrammet och Linda Lövkvist, Projektchef.

Segregationen är utbredd i Huddinge kommun och Flemingsberg är inget undantag. Enligt statistik från Hyresgästföreningen hamnar Huddinge på plats 23 över Sveriges mest segregerade kommuner. Susanne Edberg, förtroendevald i Hyresgästföreningen Huddinge, säger att Huddinge kommun är dåliga på att arbeta med segregationsfrågor och att skillnaderna mellan områdena i kommunen är stora. 

– Min uppfattning är att det inte är en prioriterad fråga från politiskt håll. Det borde finnas en plan för att lösa segregationsfrågan, men enligt mig finns det ingen, säger hon.

Susanne Edberg säger att det är stora skillnader mellan de nybyggda bostadsområdena och miljonprogrammen. Som exempel tar hon nybyggda Visättra ängar och Visättra som ligger precis bredvid varandra, men som i praktiken har ett stort avstånd mellan sig. Det finns inga trappor eller bilvägar som går från Visättra ner till Visättra ängar. 

Hon oroar sig för att samma sak kommer ske med Flemingsbergsdalen. Med dyra boendekostnader och en politiskt ambition om att bygga många bostadsrätter finns risken för ökad segregation. Susanne Edberg poängterar att de bästa bostadsområdena är de som är blandade vilket även har stöd i forskning rörande planeringsåtgärder.

– Du ska kunna bo i Flemingsbergsdalen i en hyresrätt, på samma sätt som att du ska kunna bo i Grantorp i en bostadsrätt, säger hon.

 

Miljonprogramsområdet Grantorp, bara ett stenkast från var Flemingsbergsdalen kommer vara beläget. Foto: Olle Ahlén

 

En samlingsplats för hela Flemingsberg

Linda Lövkvist, projektchef för Flemingsbergsdalen, ser inga enkla lösningar på problemet med segregation. Ambitionen med Flemingsbergsdalen är att binda ihop de olika stadsdelarna och bryta ner de osynliga barriärerna som finns. Att genom möten mellan människor skapa en samhörighet mellan de olika stadsdelarna. Hon säger att det ska finnas studentlägenheter, hyres- och bostadsrätter i Flemingsbergsdalen, för att fler ska ha möjlighet att bo där. Detta är några exempel hon tror kan bidra till att minska segregationen, men medger att det kan bli svårt för människor att ha råd.

– Det är ju tyvärr ganska dyrt att bo i all nyproduktion, säger Linda Lövkvist. 

Linda Lövkvist lyfter fram att de inom projektet strävar efter att skapa sociala möten och bygga ihop stadsdelarna. Samtidigt finns det inget uttalat mål i varken planprogrammet eller uppdragsbeskrivningen från kommunstyrelsen att bryta bostadssegregationen. Planprogrammet har stort fokus på sociala möten och mötesplatser, men segregation nämns inte. 

 

De 18 höga husen i Grantorp har fått sin färgsättning av konstnären Gert Marcus Foto: Olle Ahlén

 

Fler bostadsrätter 

Tvärt emot Susanne Edberg tror Malin Danielsson (L), ordföranden i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, att Flemingsbergsdalen kommer integrera snarare än segregera. Hon vill att det i främst ska byggas bostadsrätter i Flemingsbergsdalen, eftersom 70 procent av bostadsmarknaden i Flemingsberg idag utgörs av hyresrätter. Mängden hyresrätter gör att många flyttar till och från kommundelen. Den otryggheten som många upplever i Flemingsberg beror på att människor inte känner sina grannar, menar hon.

– Förhoppningen är att Flemingsbergsdalen kommer förbättra boendesegregationen. Man kommer få gemensamma mötesplatser där man kan mötas mellan de olika bostadsområdena i Flemingsberg. Dessutom kommer möjligheten för en bostadskarriär i området öka, säger hon. 

När vi frågar Malin Danielsson (L) om varför segregation inte lyfts fram i planprogrammet svarar hon att fokus ska vara framåt snarare än det som inte fungerar och hur man får bort det. 

– Vi har god koll på problemen, men nu är tanken att vi uppnå någonting, inte bara lösa ett problem, utan vi ska ta fram en vision vi kan stå bakom, säger Malin Danielsson (L).