Person står vid parkeringsskylt utanför Huddinge bibliotek. Bakom står bilar på en parkeringsplats.

Nya parkeringsregler i Huddinge kommun. Fotograf: Anton Carlsson

Oklar anledning för Huddinges nya parkeringsregler

Av Anna Olsson, Anton Carlsson, Stefan Creutz Holmgren
Skatteregler, större omsättning på parkeringsplatser eller en vinst? Från kommunalt håll ges helt olika förklaringar till varför de nya p-avgifterna infördes. Samtidigt kvarstår Huddingebornas missnöje med det nya systemet.

I höstas införde Huddinge kommun avgifter på allmänna parkeringar. Frågan är varför. Den ettåriga försöksperioden fattade kommunfullmäktige beslut om i april 2017. Beslutet grundar sig på kommunens parkeringsprogram och en omvärldsanalys. I analysen som visar att även kommunerna kring Huddinge har börjat ta betalt. 

 

Enligt beslutet ska betalningen vara enkel för användaren och att denne ska kunna betala i en automat med kort. Som ett komplement rekommenderar politikerna en möjlighet att betala via app eller sms. 

 

Politikernas beslutsunderlag bygger på kommunens tjänstemäns rapporter och utlåtanden. I en rapport från 2016, anges två skäl till att ta ut en avgift. Den ena är kommunens Trafikprogram vars grundprincip säger att den som parkerar ska betala för sig. Ett annat skäl som tjänstemännen framhåller är att bilister väljer att ställa sig på kommunens fria parkeringsplatser, istället för de avgiftsbelagda.

 

I samma rapport framgår det att tjänstemännen rekommenderar en avgift för att bilister ska parkera en kortare tid och och få en bättre rotation på lediga parkeringsplatser.

Huddinge samhällsfastigheter har en annansyn

Huddinge samhällsfastigheter har fått uppdraget att driva och utvärdera projektet. Deras vd Henrik Örneblad säger att de redan fått in många synpunkter, och att de tar till sig dem. De kommer att sammanställas vid projektets slut och ligga till grund för förbättringar vid en  eventuell fortsättning.

 

Han ger även en annan förklaring till varför kommunen börjat ta ut denna avgift.

– Detta var en lösning för att kommunanställda annars skulle få börja betala förmånsvärde om de parkerar gratis, säger Henrik Örneblad.

 

Men flera som Nytt i Flempan talat med misstänker att parkeringsavgifterna handlar om att kommunen vill tjäna pengar. Henrik Örneblad säger att under försöksperioden kommer inte kommunen få någon vinst. Detta då kommunen sätter upp skyltar på alla platser. Samtidigt finns det goda möjligheter att kommunen kommer få ökade intäkter av parkeringsavgifterna.

– Så man kan inte sticka under stolen att det blir en vinst om projektet fortsätter, säger Henrik Örneblad.

 

Infördes utan information till allmänheten

Många i kommunen reagerade direkt när de nya reglerna infördes. Ett exempel är föreningarna som finns på Sundby gård, bland annat Huddinge hembygdsförening. De hade inte fått någon information förrän de såg att skyltarna om parkeringsavgift sattes upp i mitten av september.

– Jag skulle träffa ett arbetslag inför en aktivitet och det var de som hörde av sig till mig och berättade att stolparna började sättas upp, säger Tommy Hedén, ordförande i Huddinge hembygdsförening. 

 

En koll med Huddingebor som är aktiva i den lokala Facebookgruppen visar att många är visar det sig att väldigt många är missnöjda med det nya systemet. Till stor del handlar det om att det är opraktiskt då vissa inte äger en mobiltelefon och onödigt med registrering av personnummer ovanpå bilens registreringsnummer. 

 

Anders Görlings kommentar sammanfattar den allmänna stämningen som råder.

–  Jag tycker det värsta är den brist på ärlighet som tenderar att följa med: Att man försvårar för folk och kallar det "ökad service", säger han. 

 

En som ser det positiva i införandet är Henrik Jitelius, som tycker att det blivit smidigare.

– Nu slipper jag gå och rulla p-skiva om jag behöver förlänga min parkeringstid och har dessutom hela tiden kontroll på kostnaden för att parkera. Om jag betalar genom p-automat betalar man nästan alltid för mycket, nu avslutar jag parkeringen när jag är klar. Hur smidigt som helst. Du får allt som e-faktura också. Dessutom kommer förhoppningsvis alla fuskparkerare börja försvinna så det finns platser för de som ska använda dem.